Họp chuẩn bị ra sách “Chân dung nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng giai đoạn 1986-2022”

 

Ngày 17/3 BCH Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng họp mở rộng chuẩn bị ra sách “Chân dung nhà văn Việt nam tại Hải Phòng giai đoạn 1986-2022”. Tới dự có các nhà văn trong BCH Chi hội và một số nhà văn được mời tham gia ban soạn thảo.
Nhà thơ Nguyễn Đình Minh, Chi hội trưởng chủ trì cuộc họp đã thông báo kế hoạch ra mắt sách “Chân dung nhà văn Việt nam tại Hải Phòng giai đoạn 1986-2022”. Các nhà văn dự họp đã phát biểu tham gia ý kiến hoàn thiện kế hoạch soạn thảo sách.

Họp Ban soạn thảo sách Chân dung nhà văn Việt nam tại Hải Phòng giai đoạn 1986-2022
(Từ trái qua: Nhà thơ Thi Hoàng, nhà thơ Phạm Ngà, nhà văn Lưu Văn Khuê, nhà văn Dương Thị Nhụn, nhà thơ Trần Thị Lưu Ly, nhà thơ Nguyễn Đình Minh, nhà thơ Đinh Thường) – Ảnh Ánh Nguyệt.
Đây là cuốn sách in chung của các nhà văn thuộc Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng từ khi đổi mới tới nay. Sách sẽ gồm các nội dung như: Đánh giá khái quát về thành tựu sáng tác của Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng qua các thời kỳ; tác phẩm tự chọn của các hội viên trong Chi hội từ 1986 tới nay và đánh giá nhận xét của các nhà phê bình văn học về sáng tác của họ.
Dự kiến cuốn sách sẽ được ra mắt vào quý 3 năm 2022 nhân dịp Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Đ.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder