Hộp thư CTV tháng 2.2015


Trong thời gian qua vanhaiphong.com đã nhận được bài vở của các tác giả: Phạm Ngọc Thái, Trần Đức, Đinh Văn Y (Hà Nội); Vũ Nhang, Phạm Thanh Cải (Hải Phòng);  Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM); Châu Thạch (Đà Nẵng); Lưu Thế Quyền (Vĩnh Phúc); Nhật Quang (Thừa Thiên – Huế); Nguyễn Quang Duy (Úc); Dương Văn Nam (Bắc Giang); Vũ Nguyên (?) và một số tác giả trực tiếp gửi tới địa chỉ email của các biên tập viên.

Trong thời gian qua vanhaiphong.com đã nhận được bài vở của các tác giả: Phạm Ngọc Thái, Trần Đức, Đinh Văn Y (Hà Nội); Vũ Nhang, Phạm Thanh Cải (Hải Phòng);  Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM); Châu Thạch (Đà Nẵng); Lưu Thế Quyền (Vĩnh Phúc); Nhật Quang (Thừa Thiên – Huế); Nguyễn Quang Duy (Úc); Dương Văn Nam (Bắc Giang); Vũ Nguyên (?) và một số tác giả trực tiếp gửi tới địa chỉ email của các biên tập viên.

Vanhaiphong.com sẽ xem xét giới thiệu các bài vở phù hợp với tiêu chí của web.

Đề nghị các tác giả khi gửi bài cộng tác cần ghi rõ họ tên, bút danh, số điện thoại, địa chỉ thường trú… để BBT có thể liên hệ khi cần thiết.

Cảm ơn sự cộng tác của các tác giả!


B.B.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder