Hộp thư CTV tháng 4.2015


Tháng 4/2015 vanhaiphong.com đã nhận được bài vở của các tác giả: Hoàng Đình Hồng (Bắc Ninh); Nguyễn Hữu Trung (Đồng Tháp); Phạm Thanh Cải, Phạm Ngọc Thái (Hà Nội); Phạm Lam Hà (Hải Dương); Dương Xuân Huynh, Lê Hoàng Thảo, Vũ Hạ (Hải Phòng); Trương Đình Phượng (Nghệ An); Nguyễn Cường, Võ Văn Tuyền (Quảng Nam); Nguyễn Thị Khôi (Quảng Ngãi); Dương Phượng Toại (Quảng Ninh); Trần Võ Thành Văn, Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM); Lê Văn Cường (Yên Bái); Vũ Nguyên, Vũ Hào, Đoan Hoa (?) và …

Tháng 4/2015 vanhaiphong.com đã nhận được bài vở của các tác giả: Hoàng Đình Hồng (Bắc Ninh); Nguyễn Hữu Trung (Đồng Tháp); Phạm Thanh Cải, Phạm Ngọc Thái (Hà Nội); Phạm Lam Hà (Hải Dương); Dương Xuân Huynh, Lê Hoàng Thảo, Vũ Hạ (Hải Phòng); Trương Đình Phượng (Nghệ An); Nguyễn Cường, Võ Văn Tuyền (Quảng Nam); Nguyễn Thị Khôi (Quảng Ngãi); Dương Phượng Toại (Quảng Ninh); Trần Võ Thành Văn, Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM); Lê Văn Cường (Yên Bái); Vũ Nguyên, Vũ Hào, Đoan Hoa (?) và một số tác giả trực tiếp gửi tới địa chỉ email của các biên tập viên.

Vanhaiphong.com sẽ xem xét giới thiệu các bài vở phù hợp với tiêu chí của web.

Đề nghị các tác giả khi gửi bài cộng tác cần ghi rõ họ tên, bút danh, số điện thoại, địa chỉ thường trú… để BBT có thể liên hệ khi cần thiết.

Cảm ơn sự cộng tác của các tác giả!


B.B.T

Bài viết khác

Trả lời

violin amazon amazon greens powder