Hộp thư CTV tháng 6.2015


Tháng 6/2015 vanhaiphong.com đã nhận được bài vở của các tác giả: Hoàng Đình Hồng,  (Bắc Ninh); Bùi Nguyệt (CHLB Đức); Phạm Ngọc Thái (Hà Nội); Dương Thị Nhụn, Đinh Quyền (Hải Phòng); Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM); Trương Đình Phượng (Nghệ An); Huỳnh Minh Tâm (Quảng Nam); Nguyễn Thị Thùy Trang (Thừa Thiên – Huế); Nguyễn Chuẩn, Dtt, Nguyễn Hồng Hạnh, Thanh Trúc (?) và một số tác giả trực tiếp gửi tới địa chỉ email của các biên tập viên.

Tháng 6/2015 vanhaiphong.com đã nhận được bài vở của các tác giả: Hoàng Đình Hồng, (Bắc Ninh); Bùi Nguyệt (CHLB Đức); Phạm Ngọc Thái (Hà Nội); Dương Thị Nhụn, Đinh Quyền (Hải Phòng); Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM); Trương Đình Phượng (Nghệ An); Huỳnh Minh Tâm (Quảng Nam); Nguyễn Thị Thùy Trang (Thừa Thiên – Huế); Nguyễn Chuẩn, Dtt, Nguyễn Hồng Hạnh, Thanh Trúc (?) và một số tác giả trực tiếp gửi tới địa chỉ email của các biên tập viên.

Vanhaiphong.com sẽ xem xét giới thiệu các bài vở phù hợp với tiêu chí của web.

Đề nghị các tác giả khi gửi bài cộng tác cần ghi rõ họ tên, bút danh, số điện thoại, địa chỉ thường trú… để BBT có thể liên hệ khi cần thiết.

Cảm ơn sự cộng tác của các tác giả!

Đ.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder