Hộp thư dự thi số 02

Trong thời gian kể từ khi phát động cuộc “Thi thơ năm 2014” tới nay, BTC cuộc thi đã nhận được bài dự thi hợp lệ của 08 tác giả…

Trong thời gian kể từ khi phát động cuộc “Thi thơ năm 2014” tới nay, BTC cuộc thi đã nhận được bài dự thi hợp lệ của 08 tác giả:

1. Vũ Trường Văn (Malaysia, 03 bài).
2. Bàn Hữu Tài (Thái Nguyên, 27 bài).
3. Nguyễn Trọng Đồng (Đắk Lắk, 07 bài).
4. Cù Tiến Tuất (Vĩnh Phúc, 06 bài).
5. Đàm Khánh Phương (Hà Nội, 03 bài).
6. Vũ Nuôi (Hải Phòng, 05 bài).
7. Nguyễn Xuân Thanh (Nam Định, 05 bài).
8. Nguyễn Khoa Xuân (Quảng Ninh, 05 bài).

Ban Tổ chức cuộc thi rất mong tiếp tục nhận được bài dự thi của các tác giả cũng như sự quan tâm của bạn đọc xa gần.

B.T.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder