Hộp thư dự thi số 03


Từ ngày 15/04 đến ngày 19/04/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả…

Từ ngày 15/04 đến ngày 19/04/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

01. Vũ Xuân Sắc (Hải Phòng, 03 bài).
02. Phan Thanh Minh (Đà Nẵng, 06 bài).
03. Lê Hoàng Thảo (Hải Phòng, 05 bài).
04. Lại Quang Phục (Nam Định, 03 bài).
05. Nguyễn Tiến Thăng (Hà Nội, 05 bài).
06. Huy Tịnh (Hải Phòng, 03 bài).
07. Nguyễn Văn Thơ (Quảng Ninh, 05 bài).
08. Nguyễn Đình Ánh (Nghệ An, 05 bài).
09. Xương Rồng Đỏ (Hà Nội, 09 bài).
10. Bùi Xuân Tuấn (Hải Phòng, 03 bài).
11. Trần Ngọc Mỹ (Hải Phòng, 05 bài).
12. Nguyễn Trọng Văn (Hà Nội, 05 bài).
13. Nhật Thu (Huế, 05 bài).
14. Hồ Bá Thâm (TP. HCM, 08 bài).
15. Nguyễn Xuân Nha (Thanh Hoá, 05 bài).

BTC cuộc thi rất mong tiếp tục nhận được

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder