Hộp thơ dự thi số 05

Từ ngày 27/04 đến ngày 03/05/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả…

Từ ngày 27/04 đến ngày 03/05/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

01. Lưu Thế Quyền (Vĩnh Phúc 07 bài).
02. Lê Xuân Hiệp (Hà Nội, 03 bài).
03. Nguyễn Thị Nhất (Đắk Lắk, 03 bài).
04. Chu Quang Minh (Hà Nội, 06 bài).
05. Đào Trọng (Hải Phòng, 03 bài).
06. Trần Duy Hạnh (Hải Phòng, 08 bài).
07. Trần Ngọc Mỹ (Hải Phòng, 03 bài).
08. Nguyễn Xuân Nha (Thanh Hóa, 08 bài).
09. Phan Thành Minh (Lâm Đồng, 08 bài).
10. Hồ Bá Thâm (TP.HCM, 04 bài).
11. Lê Ngọc Bảo (Hà Nội, 05 bài).
12. Nguyễn Quỳnh Anh (TP.HCM, 06 bài).
13. Nguyễn Văn Thơ (Quảng Ninh, 05 bài).

BTC rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng của các tác giả cũng như sự quan tâm của bạn đọc gần xa.

B.T.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder