Hộp thư dự thi số 06

Từ ngày 04/05 đến ngày 10/05/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

 

Từ ngày 04/05 đến ngày 10/05/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

01. Nguyễn Văn Thơ (Quảng Ninh, 05 bài).
02. Nguyễn Thị Phan (Hải Phòng, 03 bài).
03. Vũ Văn Trường (Hải Phòng, 06 bài).
04. Nguyễn thị Hoa (Ninh Thuận, 15 bài).
05. Nguyễn Cường (Hải Phòng, 03 bài).
06. Nguyễn Lê Hằng (Lào Cai, 08 bài).
07. Bùi Xuân Tuấn (Hải Phòng, 03 bài).
08. Nguyễn Xuân Nha (Thanh Hóa, 03 bài).
09. Phan Thành Minh (Lâm Đồng, 03 bài).
10. Hồ Bá Thâm (TP.HCM, 05 bài).
11. Lê Hoàng Thảo (Hải Phòng, 03 bài).
12. Đinh Ngọc Diệp (Thanh Hóa, 04 bài).
13. Phạm Thị Nhạn (Hải Phòng, 05 bài).
14. Nguyễn Hồng Thái (Hà Nội, 06 bài).
15. Song Kỳ (TP. HCM, 03 bài).
16. Thạch Đà (Cà Mau, 09 bài).
17. Nguyễn Thanh Tuyên (Hải Phòng, 03 bài).
18. Vũ Thị Thủy An (Hải Phòng, 05 bài).
19. Vũ Xuân Sắc (Hải Phòng, 03 bài).
20. Phạm Thuận Thành (Bắc Ninh, 05 bài).
21. Vũ Trọng Thái (Hải Phòng, 05 bài).
22. Nguyễn Trường Thọ (Nghệ An, 03 bài).
23. Võ Bá (Quảng Nam, 03 bài).
24. Dương Văn Thạo (Bắc Giang, 03 bài).
25. Vũ Tuấn Anh (Hưng Yên, 05 bài).

BTC rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng của các tác giả cũng như sự quan tâm của bạn đọc gần xa.

B.T.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder