Hộp thư dự thi số 10

Từ ngày 25/05 đến ngày 01/06/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

Từ ngày 25/05 đến ngày 01/06/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

01. Dương Phượng Toại (Quảng Ninh, 04 bài).
02. Phạm Xuân Tĩnh (Hải Phòng, 03 bài).
03.Trần Ngọc Dương (Quảng Ninh, 04 bài).
04. Nông Ngọc Du (Cao Bằng, 03 bài).
05. Dương Xuân Huynh (Hải Phòng, 03 bài).
06. Nguyễn Đăng Thanh (TP.HCM, 05 bài).
07. Bình Địa Mộc (TP.HCM, 07 bài).
08. Hồng Xuân (Bình Định, 06 bài).
09. Bàn Hữu Tài (Thái Nguyên, 06 bài).
10. Nguyễn Ánh Thu (Quảng Nam, 11 bài).
11. Vũ Sắc Xuân (Hải Phòng, 03 bài).
12. Hương Sơn (Hải Phòng, 03 bài).
13. Hoàng Việt Tài (Quảng Ninh, 05 bài).
14. Nguyễn Anh Đào (Thái Nguyên, 03 bài).
15.Đinh Thị Cát (Hải Phòng, 03 bài).
16. Ngô Hoàng Anh (Rostoc, 10 bài).
17. Phù Thuỷ Jn To (Hà Nội, 09 bài).
18. Ngô Đăng Khoa (Quảng Nam, 03 bài).

BTC rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng của các tác giả cũng như sự quan tâm của bạn đọc gần xa.

B.T.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder