Hộp thư dự thi số 16


Từ ngày 07/07 đến ngày 13/07/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

 

Từ ngày 07/07 đến ngày 13/07/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

01. Nguyễn Như Thành (Thanh Hoá, 80 bài).
02. Bùi Thị Phương (CH Pháp, 05 bài).
03. Lê Đình Tiến (Hưng Yên, 03 bài).
04. Phạm Lam Hà Hải Dương, 17 bài).
05. Bùi Nguyễn (Hà Nội, 03 bài).
06. Đào Thanh Tùng (Hà Nội, 06 bài).
07. Thương Hà (Nhật Bản, 04 bài).
08. Nguyễn Văn Lập (Bắc Giang, 05 bài).
09. Nguyễn Thanh Nga (Quảng Ninh, 07 bài).
10. Huỳnh Minh Tâm (Quảng Nam, 03 bài).
11. Vũ Xuân Hồng (Khánh Hoà, 06 bài).

BTC rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng của các tác giả cũng như sự quan tâm của bạn đọc gần xa.

B.T.C

Bài viết khác

Trả lời

violin amazon amazon greens powder