Hộp thư dự thi số 17


Từ ngày 14/07 đến ngày 20/07/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

 

Từ ngày 14/07 đến ngày 20/07/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

01. Bàn Hữu Tài (Thái Nguyên, 03 bài).
02. Đồng Thị Chúc (Hà Nội, 03 bài).
03. Phạm Minh Dũng (TP.HCM, 05 bài).
04. Thạch Đà (Cà Mau), 03 bài).
05. Vũ Quang Tần (Hà Nội, 04 bài).
06. Bùi Thị Thương (Bình Định, 03 bài).
07. Minh Hồng (?, 04 bài).
08. Trần Trọng Hiếu (Ninh Thuận, 05 bài).
09. Thái Hoàng (TP.HCM, 48 bài).
10. Đoàn Huy Cảnh (Bắc Giang, 03 bài).
11. Nguyễn Thái Việt (Hà Nội, 05 bài).
12. Phù Thuỷ JnTo (Hà Nội, 48 bài).
13. Trần Thị Hằng (?, 03 bài).

BTC rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng của các tác giả cũng như sự quan tâm của bạn đọc gần xa.

B.T.C

 

 

Bài viết khác

Trả lời

violin amazon amazon greens powder