Hộp thư dự thi số 19


Từ ngày 28/07 đến ngày 03/08/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

Từ ngày 28/07 đến ngày 03/08/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

01. Đặng Thị Mận (Quảng Ngãi, 03 bài).
02. Đoàn Quang Định (Hải Dương, 05 bài).
03.Dương Quỳnh Lam (Nghệ An, 09 bài).
04. Lê Thị Hà Uyên (Quảng Nam, 03 bài).
05. Lê Thị Thu Trang (Kon Tum, 03 bài).
06. Lê Xuân Hiệp (Hà Nội, 05 bài).
07. Nguyễn Giúp (Quảng Nam, 05 bài).
08. Nguyễn Hải Việt (TP.HCM, 06 bài).
09. Nguyễn Hữu Vân (Hà Nội, 06 bài).
10. Nguyễn Mạnh Ly (TP.HCM, 06 bài).
11. Nguyễn Ngọc Trìu (Yên Bái, 07 bài).
12. Nguyễn Thánh Ngã (Lâm Đồng, 05 bài).
13. Nguyễn Thị Bích (Hà Nội, 03 bài).
14. Nguyễn Thị Hà Trang (TP.HCM, 05 bài).
15. Nguyễn Thị Kim Nhung (Hà Nội, 03 bài).
16. Nguyễn Thị Thuý Ngoan (Hải Phòng, 05 bài).
17. Nguyễn Trọng Thắng (Hà Nội, 05 bài ).
18. Nguyễn Văn Phi (Bình Định, 03 bài).
19. Phạm Khắc Oanh (Hải Dương, 05 bài).
20. Phạm Khắc Uyên (Hải Dương, 05 bài).
21. Phạm Thị Én (Hải Dương, 05 bài).
22. Phạm Thị Nhạn (Hải Dương, 05 bài).
23. Tạ Bá Hận (Bắc Ninh, 06 bài).
24. Tạ Hà Như Bình (Hà Nội, 10 bài).
25. Tạ Vĩnh Hải (Thái Nguyên, 05 bài).
26. Vũ Phi (Hải Phòng, 05 bài).
27. Vũ Tư (Hải Phòng, 03 bài).

BTC rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng của các tác giả cũng như sự quan tâm của bạn đọc gần xa.

B.T.C

Bài viết khác

Trả lời

violin amazon amazon greens powder