Hộp thư dự thi số 24


Từ ngày 25/08 đến ngày 31/08/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

Từ ngày 25/08 đến ngày 31/08/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

01. Đặng Thị Hiện (Hưng Yên, 05 bài).
02. Đoàn Thị Ngọc (Hà Nội, 06 bài).
03. Hoàng Đình Hồng (Bắc Ninh, 04 bài).
04. Hoàng Lam Bình (Hà Nội, 05 bài).
05. Huỳnh Minh Tâm (Quảng Nam, 05 bài).
06. Huỳnh Thị Lệ Ân (TP.HCM, 04 bài).
07. Lê Thị Như Trang (Hải Phòng, 10 bài).
08. Nguyễn Đình Ánh (Nghệ An, 05 bài).
09. Nguyễn Thánh Ngã (Lâm Đồng, 05 bài).
10. Nguyễn Văn Điệp (Đồng Nai, 03 bài).
11. Tạ Bá Hận (Bắc Ninh, 05 bài).
12. Tô Vĩnh Hải Trang (TP.HCM, 03 bài).
13. Trần Minh Trường (Hà Nội, 10 bài).

BTC rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của các tác giả cũng như sự quan tâm của bạn đọc gần xa.

B.T.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder