Hộp thư dự thi số 28

Từ ngày 15/09 đến ngày 28/09/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

Từ ngày 15/09 đến ngày 28/09/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

01. Bàn Hữu Tài (Thái Nguyên, 08 bài).
02. Chu Minh Nguyệt (Hải Phòng, 06 bài).
03. Đặng Thị Chang (Thái Nguyên, 03 bài).
04. Dương Hạ My (Bình Dương, 04 bài).
05. Dương Thành Thái (Lâm Đồng, 03 bài).
06. Hoàng Đình Hồng (Bắc Ninh, 03 bài).
07. Hương Sơn (Hải Phòng, 03 bài).
08. Huỳnh Tuấn Vinh (Lâm Đồng, 05 bài).
09. Ngưng Thu (Bình Thuận, 03 bài).
10. Nguyễn Đức Hậu (TP.HCM, 05 bài).
11. Nguyễn Giúp (Quảng Nam, 05 bài).
12. Nguyễn Hoàng Anh Thư (Huế, 07 bài).
13. Nguyễn Thị Thùy Linh (Hải Phòng, 06 bài).
14. Nguyễn Trí Hiếu (Hà Nội, 04 bài).
15. Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM, 06 bài).
16. Nông Thị Quy Quy (Lâm Đồng, 05 bài).
17. Tạ Bá Hận (Bắc Ninh, 05 bài).
18. Trần Anh Tuấn (Hải Phòng, 05 bài).
19. Trần Văn Lợi (Nam Định, 04 bài)

BTC rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của các tác giả cũng như sự quan tâm của bạn đọc gần xa.

B.T.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder