Hộp thư dự thi số 31

Từ ngày 13/10 đến ngày 19/10/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

Từ ngày 13/10 đến ngày 19/10/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

01. Bùi Trọng Thể (Hải Phòng, 05 bài).
02. Hoàng Dũng Nha Trang (Nha Trang, 21 bài).
03. Hương Sơn (Hải Phòng, 03 bài).
04. Nguyễn Công Tậu (Hải Phòng, 17 bài).
05. Nguyễn Hữu Kiên (Hải Phòng, 03 bài).
06. Nguyễn Khắc Tùng (Hải Phòng, 05 bài).
07. Nguyễn Thành Giang (Quảng Nam, 03 bài).
08. Nguyễn Thị Hồng (Nghệ An, 03 bài).
09. Nguyễn Thị Thùy Linh (Hải Phòng, 03 bài).
10. Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM, 03 bài).
11. Nguyễn Xuân Môn (Kon Tum, 03 bài).
12. Nông Tử Lệnh Anh (Hà Nội, 03 bài).
13. Phạm Thúy Nga (Hải Phòng, 05 bài).
14. Phạm Minh Dũng (TP.HCM, 05 bài).
15. Phạm Ngọc Khảnh (Hà Nội, 03 bài).
16. Phạm Thu Hà (CH Séc, 06 bài).
17. Tạ Bá Hận (Bắc Ninh, 05 bài).
18. Trần Đức Tín (Cà Mau, 08 bài).
19. Trần Nguyên Thạch (Hải Phòng, 06 bài).
20. Trần Thanh Hương (Vĩnh Phúc, 03 bài).
21. Vương Thị Huệ (Hải Phòng, 05 bài).

BTC rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của các tác giả cũng như sự quan tâm của bạn đọc gần xa.

B.T.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder