Hộp thư dự thi số 35


Từ ngày 10/11 đến ngày 16/11/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

Từ ngày 10/11 đến ngày 16/11/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

01. Cù Xuân Toàn (Nam Định, 16 bài).
02. Hạ (TP.HCM, 03 bài).
03. Hồ Bá Thâm (TP.HCM, 03 bài).
04. Hoàng Đình Hồng (Bắc Ninh, 04 bài).
05. Lê Hoàng Thảo (Hải Phòng, 04 bài).
06. Lê Xuân Mãi (TP.HCM, 03 bài).
07. Nguyễn Công Giàu (Long An, 03 bài).
08. Nguyễn Kim Bang (Hưng Yên, 03 bài).
09. Nguyễn Lương Sơn (TP.HCM, 04 bài).
10. Nguyễn Ngọc Hạnh (Quảng Nam, 04 bài).
11. Nguyễn Thị Hạnh (Đà Nẵng, 06 bài).
12. Nguyễn Thị Nam (Thừa thiên – Huế, 05 bài).
13. Nguyễn Thị Thùy Linh (Hải Phòng, 03 bài).
14. Nguyễn Văn Khoa (TP.HCM, 04 bài).
15. Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM, 03 bài).
16. Phạm Lam Hà (Hải Dương, 07 bài).
17. Trần Đức Lộc (Hải Phòng, 05 bài).
18. Trương Đình Phượng(Nghệ An, 21 bài).
19. Vũ Nhang (Hải Phòng, 04 bài).
20. Vũ Quốc Hoan (Hà Nội, 50 bài).
21. Vũ Thị Nga (TP.HCM, 03 bài).

BTC rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của các tác giả cũng như sự quan tâm của bạn đọc gần xa.

B.T.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder