Hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác VHNT về đề tài phòng chống dịch bệnh Covid-19

 

Kính gửi: Anh chị em hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng

Hiện nay dịch bệnh Covid -19 đã bùng phát trở lại, có biểu hiện diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tới sức khỏe và hoạt động bình thường của xã hội.

Chung tay với nỗ lực của quân dân Thành phố nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh, đề nghị anh chị em hội viên tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác VHNT về đề tài phòng chống dịch bệnh Covid -19 do Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng tổ chức.

Bài sáng tác hưởng ứng Cuộc vận động xin gửi về địa chỉ: tapchicuabien@yahoo.com hoặc vanhaiphong01@gmail.com.
Trân trọng!

BCH HỘI NHÀ VĂN HẢI PHÒNG


_________
* Ảnh sử dụng trong bài: Nguồn internet.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder