Hưởng ứng đối vui năm Ất Mùi

ĐỐI RA NHƯ SAU:

ĐẾN HẢI DƯƠNG ĂN THỊT DÊ VỀ NHÀ VẪN CÒN MÙI ! ” (Nguyễn Trác Hùng)


CÁC VẾ ĐỐI LẠI:

QUA SÔNG MÃ THÚC YÊN NGỰA CẬP BẾN VỪA CHÍNH NGỌ! (Quang Tuân)

QUA BẾN KÊ MUA CON GÀ ĐẾN QUÊ BẠN CẮM DẬU ! (Phùng Đức)

Về Quán Công xem Chim Trĩ sang xem em múa Phượng ! (Công Thành)

VÀO HANG CỌP VUỐT RÂU HỔ THẤY MẠNG NHƯ THIẾU DẦN (Quang Tuân)

KHOE ANH TÝ NÉM CON CHUỘT VƯỚNG LỌ ĐÀNH BỎ THỬ (Quang Tuân)

LÊN VÂN CẨU THẤY HÌNH CHÓ XUỐNG ĐẤT KHÔNG CÓ TUẤT (Đồ Cóc)

VÀO HÀNG MÃ HỎI CƯƠNG NGỰA TỚI CỬA CHƯA QUÁ NGỌ (Nguyễn Anh Tuấn)

CẦU LẠC LONG IN BÓNG RỒNG ĐI XA NHỚ DÁNG THÌN ! (Lê Hiếu)

TỚI HẠ LONG SANG CÁI RỒNG THĂM CHỢ VỪA ĐÚNG THÌN (Quang Tuân)

Về thôn Ngưu, xem chọi Trâu, ngân nga bài gọi Nghé. (Phùng Đức)

Sang Kim Mã mua tranh ngựa đến nơi đã chính ngọ. (Nguyễn Thị Thùy Linh)

MỪNG NĂM TỴ UỐNG RƯỢU RẮN NHẢY CAO QUA MỌI XÀ (Quang Tuân)

VÀO HANG MAI GHẸO ĐÀN KHỈ THẤY CHÚNG NHƯ ĐÃ THÂN (Quang Tuân)

ĐƯA ĐÀN NGHÉ VÀO HỘI TRÂU TỚI CỔNG THÌ ĐÃ SỬU (Quang Tuân)

MỪNG TÂN DẬU ĐEM CON GÀ BIẾU XẾP ĐỦ CẢ KÊ (Quang Tuân)

VÀO NĂM TUẤT THĂM CHUỒNG CHÓ TRÔNG NỀN NHƯ BỊ CẦY (Quang Tuân)

Đem đại thử vịnh thơ chuột họp lớp vui một tí (Trần Ngọc Bích – Vĩnh Phúc)

Thăm bạn Dần tặng tranh Hổ vui như đêm Ba Mươi (Phùng Đức)

QUA ĐOAN NGỌ UỐNG CAO NGỰA TẮM BIỂN CÀNG ĐẸP MÃ (Vũ Nam)

VÀO GIỜ MÃO DÙNG CON MÈO TRÁO CHÚA CHẮC LINH MIÊU (Quang Tuân)

MỜI CÁC BẠN TIẾP TỤC ĐỐI

Dự kiến giải:

Một giải Nhất 500.000 đồng
Ba giải Nhì, mỗi giải 300.000 đồng
Năm giải Ba, mỗi giải 100.000 đồng
Thời gian: Nộp bài cho Nguyễn Trác Hùng
Địa chỉ: 4/8 Cô Đông, Bình Hàn thành phố Hải Dương.
Điện thoại liện hệ : 01693306672
Thời gian trao thưởng vào ngày 15/3/2015.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder