Hữu duyên thiên lí – thơ của Ngô Gia Tôn Tử (Đài Bắc)

Bốn biển thêm gần ân nghĩa quyện
Ba miền hết lạ cảm tình pha
Bàn tay khẽ xiết ngày tương ngộ
Khoảnh khắc mình quen mãi đậm đà!…

Bốn biển thêm gần ân nghĩa quyện
Ba miền hết lạ cảm tình pha
Bàn tay khẽ xiết ngày tương ngộ
Khoảnh khắc mình quen mãi đậm đà!

ĐI CÂU ĐÊM

Một thoáng yên bình giữa cảnh đêm
Đèn giăng sáng rỡ ghẹo sương mềm
Trời cao gió thoảng mây vờn nhẹ
Biển lặng ghe dềnh sóng vỗ êm
Thẽ thọt mồi quăng chờ cá nhảy
Trầm ngâm tớ đợi mỏi tay kềm
Thời gian nhỏ giọt, ồ lâu thế
Khẽ mở Face nhìn nóng ruột thêm!

 

HỮU DUYÊN THIÊN LÝ

Cứ nhủ tròn duyên sẽ gặp mà
Em Đài bác Việt kể thì xa
Nhờ thơ giũa ngọc bày muôn nẻo
Để chữ hòa tâm nối mọi nhà
Bốn biển thêm gần ân nghĩa quyện
Ba miền hết lạ cảm tình pha
Bàn tay khẽ xiết ngày tương ngộ
Khoảnh khắc mình quen mãi đậm đà!

N.G.T.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder