Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quân và dân Hải Phòng

Nhân 49 ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

458708-0a01.jpg, 88 KB

Sáng thứ tư ngày 21.11.2013; Tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Hải Phòng; Hội Khoa học Lịch sử Hải Phòng kết hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp Hải Phòng;

458711-0a04.jpg, 75 KB

Tổ chức sinh hoạt khoa học tháng 11.2013 với chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quân và dân Hải Phòng” vào dịp 49 ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

458713-0a06.jpg, 103 KB


Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Đại diện Giáo hội Phật Giáo Hải Phòng; CLB Hải Phòng học; Đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự Hải Phòng;

458710-0a03.jpg, 80 KB

Đại diện lãnh đạo các ban ngành trong thành phố Hải Phòng; Ban lãnh đạo và Hội viên Hội Khoa học Lịch sử Hải Phòng;

458709-0a02.jpg, 97 KB

Tới dự có đại diện Hội Nhà văn Hải Phòng; Các cơ quan báo đài trên thành phố Hải Phòng;… Hội nghị đã dành 1 phút mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

458712-0a05.jpg, 72 KB

Sau bài phát biểu khai mạc của Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp Hải Phòng; Hội nghị đã được nghe các tham luận của các đại biểu về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp;

458714-0a07.jpg, 94 KB

Trong đó đặc biệt là tư tưởng tình cảm và những hoạt động sinh thời Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành cho quân và dân Hải Phòng.

HPH

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder