Kết nạp Hội viên Hội NVVN 2016

 

Tại Hà Nội, trong các ngày 07 và ngày 16 tháng 3 năm 2016, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (khoá IX) đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ hai . Sau khi xem xét kết quả bầu chọn của các Hội đồng chuyên môn, ý kiến của các Chi hội và các Ban chức năng, Hội nghị quyết định kết nạp các tác giả có tên sau đây vào Hội Nhà văn Việt Nam.

 

Tại Hà Nội, trong các ngày 07 và ngày 16 tháng 3 năm 2016, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (khoá IX) đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ hai . Sau khi xem xét kết quả bầu chọn của các Hội đồng chuyên môn, ý kiến của các Chi hội và các Ban chức năng, Hội nghị quyết định kết nạp các tác giả có tên sau đây vào Hội Nhà văn Việt Nam.

vanhaiphong.com xin gửi lời chúc mừng tới các tân Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

 

I

VĂN XUÔI

 

1

DU AN

Điện Biên

2

NGUYỄN TRẦN BÉ

Hà Giang

3

PHẠM PHÚ UYÊN CHÂU
(MEGGIE  PHẠM)

Thừa Thiên Huế

4

PHẠM XUÂN HIẾU

Hải Phòng

5

NGUYỄN THỊ KIM HOÀ

Ninh Thuận

6

CHU THỊ MINH HUỆ

Hà Giang

7

VŨ QUỐC KHÁNH

Phú Thọ

8

NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG

Thành phố Hồ Chí Minh

9

LÊ HẢI TRIỀU

Hà Nội

10

UÔNG TRIỀU

Hà Nội

11

NGUYỄN TRÍ

Đồng Nai

12

TRẦN ĐẮC TÚC

Hà Tĩnh

II

THƠ

 

1

DOÃN THỊ NGỌC BẠCH

Hà Nội

2

PHẠM HUỲNH CÔNG

Hà Nội

3

LÊ QUÝ DƯƠNG

Hà Nội

4

ĐỖ VIỆT DŨNG

Hà Nội

5

TRẦN THU HÀ

Nghệ An

6

PHAN HUY

Cần Thơ

7

NGUYỄN THẾ KIÊN

Nam Định

8

VŨ THIÊN KIỀU

Kiên Giang

9

TRẦN VŨ LONG

Hà Nội

10

ĐOÀN VĂN MẬT

Hà Nội

11

NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT

Thái Bình

12

CAO NGỌC THẮNG

Hà Nội

13

THANH ỨNG

Hà Nội

III

LÝ LUẬN PHÊ BÌNH

 

1

ĐÔNG LA

Thành phố Hồ Chí Minh

2

NGUYỄN NGUYÊN TẢN

 

Hưng Yên

IV

VĂN HỌC DỊCH

 

1

DƯƠNG THU ÁI

Hà Nội

2

VŨ ĐÌNH VỊ

Hà Nội

3

BÙI XUÂN

Đà Nẵng

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2016

T/M BAN CHẤP HÀNH

HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM (KHOÁ IX)

CHỦ TỊCH

Nhà thơ HỮU THỈNH (đã ký)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder