Khai giảng lớp viết văn Nguyễn Du tại Hải Phòng

Được sự đồng ý của Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng, cùng sự hỗ trợ của Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng. Trung tâm bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du- Hội Nhà văn Viết Nam, phối hợp với Hội Nhà văn Hải Phòng, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng đồng tổ chức khoá bồi dưỡng viết văn ngắn ngày tại Hải Phòng.

Tham dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng viết văn tại Hải Phòng có: Nhà thơ Hữu Thỉnh- Chủ tịch Ủy ban toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam- Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; Nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam– Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng; Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều– Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; Nhà văn Đình Kính- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam- Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng; Nhà văn, PGS, TS Phan Trọng Thưởng- Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình VHNT TW, Giám đốc TT Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du; Nhà thơ Vũ Quần Phương; Nhà thơ Vương Trọng; Nhà văn Nguyễn Khắc Trường; Nhà thơ Thi Hoàng; Nhà văn Bão Vũ, Nhà văn Vũ Đảm– Phó giám đốc Trung tâm viết văn Nguyễn Du– Hội Nhà văn Việt Nam…

Tham dự có các anh chị trong BCH Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng; Các anh chị doanh nhân trong ban chấp hành Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng; Các anh chị trong ban chấp hành Hội nhà văn Hải Phòng; Các anh chị Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng; Hơn 50 các anh chị học viên tham gia lớp học đến từ các tỉnh thành: Hải Phòng, Hưng Yên, Quy Nhơn. Các đồng chí phóng viên báo Hải Phòng, báo An ninh Hải Phòng, tạp chí Cửa Biển và đài PTTH Hải Phòng.

Sau bài phát biểu khai mạc của Nhà văn Đình Kính- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam- Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng, Chủ tịch Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng;

Nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam– Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng, đã có bài phát biểu chào mừng.

Trong chương trình sau lễ khai giảng, lớp học đã được nghe nhà thơ Hữu Thỉnh- Chủ tịch Ủy ban toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam– Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nói chuyện về tình hình văn học trong nước và nói chuyện thơ. Việc tổ chức Lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du, mục đích nhằm bổ sung, bồi dưỡng một số kiến thức cơ bản về học thuật, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, giao lưu gặp gỡ với các nhà văn có thành tựu. Giảng viên khóa bồi dưỡng là các Nhà văn, Nhà Lý luận phê bình Văn học có nhiều kinh nghiệm, có thành tựu sáng tác do Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du- Hội Nhà văn Việt Nam mời, đã từng giảng dạy, trao đổi ở nhiều khóa bồi dưỡng.

Khóa học bồi dưỡng viết văn diễn ra từ 9.9.2013 đến 14.9.2013 tại địa điểm hội trường Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng số 19, Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ của Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du- Hội Nhà văn Việt Nam.

CB

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder