Khi Thày Chùa sơ sẩy – THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Khi thày chùa sơ sẩy

 

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

 

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Nam mô… tiên cô

 

Phật trước mặt, Phật sau lưng
Kinh nào giờ phải đem dùng, người ơi?!

 

 

Cam lồ Phật chưa cho ta
Thôi thì cam sọt đem ra mà dùng…!

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder