Khuyến cáo 8-3

 

Khuyến cáo 8-3…

 

 

 

 

Khuyến cáo

8-3…

 

 

 

Không phải ngày tám tháng ba

Một nửa đàn bà đã quát đàn ông

Nên “LIÊN HIỆP CÁC ÔNG CHỒNG”

Phải ra tuyên cáo để phòng nguy tai

Cáo rằng “Hỡi ải hỡi  ai

Đang trồng si hoặc đã hai ba bà

Nhớ ngày mồng Tám tháng Ba

Thuốc “Nhẫn” phải trữ vài ba bốn liều.

Tính đành hanh cố chiều cho khéo

Máu Hoạn Thư phải liệu mà thưa

Coóc-xê cất lúc chưa mưa

Gia cường dàn lý để ngừa…thiên tai

Biến sư tử thành nai tuy khó

Nhưng nhẫn nhiều trăm họ đều yên

Nhớ rằng chữ nghĩa thánh hiền

Thời a-còng nó biến thiên diệu kì

Các chàng đang trồng si vất vả

Nhẫn gì bằng vàng lá, kim cương

“Đại gia” muốn đuợc bồ thương

Nhẫn cần phải tặng hàng rương mới vừa

Với những vị đã thừa chữ đức

Bảng ngợi khen dán đặc “Bé Ngoan”

Áo quần  cứ  trữ  vài hôm

Mồng tám tự giặt, ai còn chê ai…

Khuyến cáo dẫu nói dài chẳng hết

Nên tuỳ cơ ứng biến cho hay

Những ai thoát nạn năm  nay

Sang năm hội thảo sẽ hay bội phần…”

 

En-nờ-xê

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder