Lễ tổng kết và Hội thảo dự án xuất bản bộ sách “Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ – Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh” – Thanh Thúy

 

Lễ tổng kết và Hội thảo dự án xuất bản bộ sách “Hồ Chí Minh với Văn nghệ sĩ – Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh”. đã diễn ra tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 – Nguyễn Đình Chiểu – Hà Nội)…

 

Lễ tổng kết và Hội thảo dự án xuất bản bộ sách “Hồ Chí Minh với Văn nghệ sĩ – Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh”. đã diễn ra tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 – Nguyễn Đình Chiểu – Hà Nội)

Đến dự buổi lễ có TS. Nguyễn Thế Kỷ – Phó ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định bộ sách; nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo dự án; nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; đại diện văn phòng Trung ương Đảng; Bảo tàng Hồ Chí Minh; Cục Chính trị – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Học viện Hồ Chí Minh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai; Trường đại học Tân Trào (Tuyên Quang); Bảo tàng AKT; các giáo sư: Phương Lựu, Đinh Xuân Dũng, Trần Đình Sử và các nhà văn, nhà thơ trực tiếp viết bài cho bộ sách; phóng viên một số cơ quan báo chí đã có mặt và

Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, là danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người là một để tài lớn, hấp dẫn cho sáng tác văn nghệ. Người đã kiến tạo và chế tạo đường lối văn nghệ của Đảng trong suốt nhiều giai đoạn cách mạng được văn nghệ sĩ kính trọng, yêu mến và thể hiện trong nhiều sáng tác văn nghệ.

Tư tưởng Hồ Chí Minh được coi là tài sản tinh thần vô cùng quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam, của giai cấp công nhân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, của toàn thể nhân dân lao động Việt Nam. Chiến lược văn hóa tư tưởng của Đảng là không ngừng củng cố và hoàn thiện việc “học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” cho toàn Đảng toàn dân và toàn quân theo cơ chế tự giác thiết thực và hiệu quả hơn nữa nhằm thấm nhuần vào đời sống tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân lao động, của từng cá nhân.

Xuất phát từ quan điểm đó, Đảng CS Việt Nam đã phân công Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo trực tiếp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức thực hiện bộ sách “Hồ Chí Minh với Văn nghệ sĩ – Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh”.

Các nguồn tư liệu chính được căn cứ tham khảo và dẫn nguồn như: “Hồ chí Minh toàn tập” (Nxb Chính trị quốc gia, 2009); “Tổng tập Văn kiện của Đảng” (Nxb Chính trị quốc gia, 2009); “Tổng tập văn học Việt Nam” (Nxb Khoa học xã hội, 1980) và hơn 3000 tài liệu công trình tác phẩm. Với công sức sưu tầm, biên soạn của đội ngũ cán bộ, biên tập viên, nhân viên Nhà xuất bản cùng 30 cộng tác viên là những nhà văn hóa, nhà văn, nhà nghiên cứu lý luận, các văn nghệ sĩ, các giáo sư, các viện nghiên cứu, trường đại học, Bộ ngoại giao, Ban Tuyên giáo Trung ương và những nguồn tư liệu đáng tin cậy khác…, sau 4 năm thực hiện, bộ sách đã hoàn thành. Tổng tập “Hồ Chí Minh với văn nghệ sỹ – Văn nghệ sỹ với Hồ Chí Minh” gồm 11 tập, khổ sách 16cm x 24 cm, giấy ruột ofset ngoại, màu vàng, bìa cứng ép nhũ, thúc nổi, có bìa bọc ngoài, in bốn màu, độ dày bình quân 400 trang/ tập ngoài tiêu đề chính, mỗi tập còn có tiêu đề phụ riêng, chia làm 7 chủ để chính. Bộ sách đã phát hành (không thu tiền) 8.000 cuốn/tập, được đông đảo bạn đọc khắp mọi miền đất nước và các nhà chuyên môn trong cả nước đánh giá rất cao.

Nhà thơ Hữu Thỉnh  – “Kiến trúc sư trưởng” của dự án phát biểu tổng kết, đánh giá lại quá trình hình thành và hoàn thiện dự án đã bày tỏ sự  trân trọng và cảm ơn sâu sắc đến những đơn vị cá nhân đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà xuất bản Hội Nhà văn hoàn thành dự án, “bộ sách đã hoàn thiện và cần được phát huy tác dụng khi đưa vào đời sống, đến với công chúng nhiều hơn nữa.” – ông nói.

 

T.T

(Nguồn : Trích VanVN.Net )

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder