Đơn phản ảnh của Doanh nghiệp – Tạ Quyết Thắng

VHP : Để bạn đọc khỏi trách Công ty TNHH Sơn Trường và doanh nhân Tạ Quyết Thắng về việc đã gửi THƯ NGỎ lên thẳng TBT Đảng – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng than phiền về sự chậm trễ trong việc giải quyết Qui hoạch treo hiện nay (mà hôm trước Web VHP đã đăng) chúng tôi xin đăng tiếp hai bức thư mà Doanh nghiệp này đã gửi trước đó lên HĐND  và UBNN thành phố Hải Phòng – nhưng cho đến nay DN vẫn chưa nhận được hồi âm…

VHP : Để bạn đọc khỏi trách Công ty TNHH Sơn Trường và doanh nhân Tạ Quyết Thắng về việc đã gửi THƯ NGỎ lên thẳng TBT Đảng – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng than phiền về sự chậm trễ trong việc giải quyết Qui hoạch treo hiện nay (mà hôm trước Web VHP đã đăng) chúng tôi xin đăng tiếp hai bức thư mà Doanh nghiệp này đã gửi trước đó lên HĐND  và UBNN thành phố Hải Phòng – nhưng cho đến nay DN vẫn chưa nhận được hồi âm.

CÔNG TY TNHH SƠN TRƯỜNG.

V/v: Quy hoạch treo bóp chết các doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 10 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: – Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng;
– UBND thành phố Hải Phòng;

Hiện nay trên cả nước xảy ra tình trạng “Quy hoạch treo giết chết doanh nghiệp”. Ở Hải Phòng cũng rất nhiều trường hợp như vậy. Tại Công ty TNHH Sơn Trường chúng tôi có 03 dẫn chứng:
Dẫn chứng 1: Tại phường Sở Dầu có một ao rộng 4.000 m2. Năm 1999, UBND có quyết định giao đất cho Trạm tư nhân vận tải vật tư nông nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân đó do ông Tạ Quyết Thắng làm giám đốc) để xây dựng trụ sở và bãi đỗ xe. Thời ấy, doanh nghiệp phải nộp tiền đất một lần (chưa có hình thức thuê) và đã được cấp bìa đỏ.
Nhưng phải chờ hệ thống tiêu nước của thành phố và xảy ra tranh chấp nên đến năm 2012 doanh nghiệp mới tiến hành xây dựng để đưa vào sử dụng. Nhưng lúc này, doanh nghiệp tư nhân vận tải vật tư nông nghiệp Hải Phòng đã đổi tên thành Công ty TNHH Sơn Trường, vì vậy Công ty đề nghị lô đất trên được góp vốn vào Công ty Sơn Trường, vẫn do ông Tạ Quyết Thắng làm giám đốc. Trải qua một loạt các thủ tục phức tạp và kéo dài đến ngày 23/01/2015 bằng văn bản số 579 UBND thành phố đã đồng ý cho phép Công ty Sơn Trường tiếp nhận lô đất trên, song tới nay vẫn không được thực thi bởi lô đất đó thành phố đã quy hoạch vào làm trường học. Doanh nghiệp bỗng dưng bị mất toi lô đất.
Dẫn chứng 2: Công ty Sơn Trường vừa nhận hợp đồng thuê đất số 70 ngày 06/7/2015 của UBND thành phố để xây dựng nhà máy bê tông thời hạn thuê đất là 45 năm nhưng không xin được giấy phép xây dựng vì lô đất này đã nằm vào quy hoạch cây xanh của thành phố. Hiện nay và trong nhiều năm qua công ty vẫn phải nộp tiền thuê đất nhưng không được quyền sử dụng đất.
Dẫn chứng 3: Tháng 02/2011, UBND thành phố đã phê duyệt dự án trại nuôi tôm giống ở xã Xuân Đám huyện Cát Hải. Công ty đã giải phòng mặt bằng và thuê tư vấn lập dự án. Tổng chi phí đó tới 15 tỷ đồng. Nhưng đợi mãi mà thành phố không giao đất, đến tháng 8/2017 thành phố có văn bản dừng dự án để chờ quy hoạch. Tới nay, chúng tôi không biết số tiền đã đầu tư vào giải phóng mặt bằng 15 tỷ sẽ đòi ai?
Khi quy hoạch thay đổi doanh nghiệp sẽ không làm được các thủ tục pháp lý cần thiết để đầu tư xây dựng sản xuất (như giấy phép xây dựng và không tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng…). Nbhư vậy, chỉ bằng các quyết định điều chỉnh quy hoạch treo là các doanh nghiệp có thế bị bóp chết. Cũng may là chúng tôi được ông trời phù trợ nên thoát chết
Bởi vậy, bằng văn bản này, chúng tôi kiến nghị UBND thành phố, HĐND thành phố phải có biện pháp tháo gỡ cho các doanh nghiệp khi bị các quy hoạch treo như trên thoát khỏi bế tắc…
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Nơi nhận:
– Như trên;
– Ông Lê Văn Thành – Bí thư thành ủy TP Hải Phòng;
– Nguyễn Văn Tùng – UBND Thành phố Hải Phòng;
– Lưu VP. CÔNG TY TNHH SƠN TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 09 tháng 08 năm 2018

Kính gửi: UBND thành phố Hải Phòng;

Công ty TNHH Sơn Trường xin gửi tới quý Ủy ban lời cảm ơn về sự giúp đỡ trong thời gian vừa qua và xin kiến nghị một số ý kiến như sau:
Chủ trương của UBND thành phố Hải Phòng tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp ngày 10 hàng tháng là một chủ trương đúng đắn thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố với sự phát triển của doanh nghiệp. Nhưng qua nhiều kỳ tham dự cuộc đối thoại và rất nhiều các vướng mắc của các doanh nghiệp không được giải quyết, điều này mang đến cho các doanh nghiệp nhiều thất vọng và thiếu tin tưởng vào sự quan tâm của thành phố. Tại sao lại có tình trạng này?
UBND thành phố bị lu mờ chức năng chỉ đạo quản lý, điều hành, thực thi các quy định của pháp luật. Bất cứ một việc dù nhỏ đến lớn Ủy ban đều chuyển (giao) cho các Sở ngành nghiên cứu đề xuất. Các Sở ngành thì quá yếu kém, việc bé tí cũng thẩm tra, họp và tham vấn…. dẫn đến công việc thụ lý hành chính chậm chạp, kéo dài hàng tháng hàng năm, thậm chí không giải quyết được. Đơn cử Công ty chúng tôi có rất nhiều kiến nghị (hơn 10 kiến nghị) nhưng không được giải quyết. Hệ lụy của các quy trình thủ tục trên dẫn đến doanh nghiệp không thể tiếp cận được nguồn vốn vay ngân hàng, sẽ đi đến phá sản hoặc dừng hoạt động, kéo theo hàng ngàn lao động bị thất nghiệp.
Trong kỳ họp này chúng tôi nhắc lại 02 kiến nghị:
1 Dự án Nhà máy bê tông tại xã Gia Minh chúng tôi đã đi vào sản xuất 2 năm, đã nộp cho thành phố hàng chục tỷ đồng tiền thuế và đã nộp xong tiền thuê đất một lần, xin hỏi UBND thành phố khi nào chúng tôi nhận được sổ đỏ và sổ hồng để chúng tôi thế chấp ngân hàng?
2. Dự án tôm giống của chúng tôi tại xã Xuân Đám hiện thành phố thay đổi chủ trương đầu tư đề giao cho Sungroup trong khi chúng tôi đã đầu tư 15 tỷ đồng tại năm 2016. Vậy xin hỏi UBND thành phố khi nào chúng tôi nhận lại được số tiền đã đầu tư?
Cuối cùng chúng tôi kiến nghị UBND thành phố cần đổi mới công tác đối thoại với doanh nghiệp đồng thời tăng cường nâng cao trình độ và trách nhiệm của các cấp các ngành và sự chỉ đạo lãnh đạo của Ủy ban nếu không doanh nghiệp Hải Phòng không chết mới là lạ.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Nơi nhận:
– Như trên;
– Ông Lê Văn Thành – Bí thư thành ủy TP Hải Phòng;
– Nguyễn Văn Tùng – UBND Thành phố Hải Phòng;
– Lưu VP.
CÔNG TY TNHH SƠN TRƯỜNG

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder