Nàng vốn trẻ trung và xinh đẹp – Thơ của Александр Блок (Nga)

        Nàng vốn trẻ trung

               và xinh đẹp

(Ngọc Châu dịch)

Nàng vốn trẻ trung đẹp kiêu sa

Vẫn trắng trong tựa Madonna

Sáng hơn gương nước sông tĩnh lặng

Con tim tôi muốn vỡ tan ra!

Vô tư như khoảng trời xanh xa

Yên bình hệt thiên nga say ngủ

Nào ai biết, nàng từng đau khổ

Con tim tôi muốn vỡ tan ra!

Khi hát tôi nghe bản tình ca

Khúc hát tâm hồn nàng bay xa
Nhưng dục tình không khơi nhiệt huyết

Con tim tôi muốn vỡ tan ra!…

Она молода

и прекрасна была

Она молода и прекрасна была
И чистой мадонной осталась,
Как зеркало речки спокойной, светла.
Как сердце мое разрывалось!…

Она беззаботна, как синяя даль,
Как лебедь уснувший, казалась;
Кто знает, быть может, была и печаль…
Как сердце мое разрывалось!…

Когда же мне пела она про любовь,
То песня в душе отзывалась,
Но страсти не ведала кровь…
Как сердце мое разрывалось!…

                                          Александр Блок

 

 

 

 

 

 

Nàng vốn trẻ trung

và xinh đẹp

 

Nàng vốn trẻ trung đẹp kiêu sa

Vẫn trắng trong tựa Madonna

Sáng hơn gương nước sông tĩnh lặng

Con tim tôi muốn vỡ tan ra!

 

Vô tư như khoảng trời xanh xa

Yên bình hệt thiên nga say ngủ

Nào ai biết, nàng từng đau khổ

Con tim tôi muốn vỡ tan ra!

 

Khi hát tôi nghe bản tình ca

Khúc hát tâm hồn nàng bay xa
Nhưng dục tình không khơi nhiệt huyết

Con tim tôi muốn vỡ tan ra!…

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder