Ngụ ngôn Ê Dôp dịch sang thơ song thất lục bát

Dịch giả : Ngọc Châu

The Jackdaw and the Fox

A half-famished seated himself on a fig-tree, which had produced some fruit entirely out of season, and waited in the hope that the figs would ripen. A Fox seeing him sitting so long and learning the reason of his doing so, said to him, “You are indeed, sir, sadly deceiving yourself; you are indulging   hope strong enough to  you, but which will never reward you with enjoyment.”

Quạ xám và con Cáo 

Quạ xám kia bụng không, đói rã

Đậu chờ trên cành vả cuối mùa

Còn mấy quả xanh lưa thưa

Tin rằng chắc chỉ sớm trưa được xài

 

Cáo thấy quạ ngồi hoài một chỗ

Mới hỏi han biết rõ sự tình

Cười rằng “ngài tự lừa mình

Nuông chiều hi vọng linh tinh  hão huyền

 

Chắp tay kính ngài ngồi thiền

Đến khi quả chín rồi xem thế nào.”

The Eagle and the Fox

An Eagle and a Fox formed an intimate friendship and decided to live near each other. The Eagle built her nest in the branches of a tall tree, while the Fox crept into the underwood and there produced her young.

Not long after they had agreed upon this plan, the Eagle, being in want of provision for her young ones, swooped  down while the Fox was out, seized upon one of the little cubs, and feasted  herself and her brood
The Fox on her return, discovered what had happened, but was less grieved  for the death of her young than for her inability to avenge them.

A just retribution however, quickly fell upon the Eagle. While hovering near an altar, on which some villagers were sacrificing a goat, she suddenly seized a piece of the flesh, and carried it, along with a burning cinder, to her nest. A strong breeze soon fanned the spark into a flame, and the eaglets, as yet unfledged  and helpless, were roasted in their nest and dropped down dead at the bottom of the tree. There, in the sight of the Eagle, the Fox gobbled them up.

Cáo với Đại bàng

 

Đại Bàng thành bạn thân với Cáo

Thích gần nhau đàm đạo chuyện trò

Nên chim chọn cành cây to
là nơi làm tổ. Cáo mò gốc cây

cũng tìm được chỗ hay làm ổ
và sinh ra mấy chú cáo con.

Bạn bè một tuần chưa tròn

Thì Đại bàng gặp phải hôm đói mồi.

Không có gì để nuôi lũ nhỏ

Thấy Cáo đang chạy đó chạy đây

Đại bàng lao xuống cắp ngay

Một con cáo nhỏ lên bày tiệc trưa

Lúc về ổ Cáo thừa hiểu chuyện

Rất đau lòng thương tiếc đứa con
Nhưng mà còn uất ức hơn

Vì không có cách trả hờn “bạn thân”

Nhưng quả báo luôn gần kẻ ác
Khi Đại bàng kiếm chác thịt dê

Nơi am thờ hiến tế về

đùi dê đang đốt máu mê than vùi

Gió bừng lên lửa ngời âm ỉ

Đốt cháy luôn tổ quí Đại bàng
Chim non vừa mới ra ràng

Thành chim quay rơi cạnh hang Cáo già

Không thủ ác Cáo ta cứ chén
Kệ phía trên chứng kiến Đại bàng
Mới hay thân hữu, họ hàng

Hại nhau thì họa tìm đàng đến nhanh.

       NC dịch theo bản tiếng Anh

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder