Ngụ ngôn E-dop dịch sang thơ song thất lục bát

The Scorpion and the Frog 

A scorpion and a frog meet on the bank of a stream and the  scorpion asks the frog to carry him across on its back. The frog asks, “How do I know you won’t sting me?” The scorpion

says, “Because if I do, I will die too.”

The frog is satisfied, and they set out, but in midstream, the scorpion stings the frog. The frog feels the onset of paralysis and starts to sink, knowing they both will drown, but has just enough time to gasp “Why?”

Replies the scorpion: “Its my nature…” 

Ếch và Bọ Cạp

Bọ Cạp gặp Ếch bên bờ suối

Nhờ qua bằng cách cưỡi trên lưng

Ếch băn khoăn hỏi lại rằng
“Nhỡ đâu cậu lại đốt sằng cắn xiên?”

Bọ Cạp cả quyết liền với Ếch:
“- Cắn cậu để tớ chết theo à”

Vững lòng Ếch cõng Cạp qua

Đến ngang dòng bỗng Cạp ta đốt liền

Tê liệt đến nhỡn tiền cùng Ếch

Biết cả hai cùng chết với nhau

Ếch còn cố hỏi “Tại sao…?”
Cạp cười nhăn nhở: “Tính tao vậy mà!!!”

 

The Piglet, the Sheep, and the Goat  

A Young Pig was shut up in a fold-yard with a Goat and a Sheep. On one occasion when the shepherd laid hold of him, he grunted and squeaked and resisted violently.  The Sheep and the Goat complained of his distressing cries, saying, “He often handles us, and we do not cry out.”

To this the Pig replied, “Your handling and mine are very different things.  He catches you only

for your wool, or your milk, but he lays hold on me for my life.”

Heo con, Cừu và Dê

Heo con bị nhốt trong bãi nhỏ

Cừu và Dê cùng ở, ăn theo

Một lần chủ trại tóm Heo

Heo ta kháng cự, thét kêu kinh hoàng.

Cừu và Dê lấy làm khó chịu

Với tiếng kêu, la réo ồn ào

Nói rằng «Họ tóm chúng tao

Cả hai có giãy giụa, gào gì đâu… »

Heo con nói «khác nhau hẳn đấy

Tóm bà Dê họ lấy sữa tươi

Tóm ông Cừu xén lông thôi

Tóm tôi lấy thịt thì đời còn không?»…

N.C dich

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder