Ngụ ngôn Edốp dịch sang thơ song thất lục bát

The Mole & his Mother

 

A little Mole once said to his Mother:

“Why, Mother, you said I was blind! But I am sure I can see!”

Mother Mole saw she would have to get such conceit out of his head. So she put a bit of frankincense before him and asked him to tell what it was.

The little Mole peered at it.

“Why, that’s a pebble!”

“Well, my son, that proves you’ve lost your sense of smell as well as being blind.”

Boast of one thing and you will be found lacking in that and a few other things as well

Mẹ con Chuột chũi

Chuột Chũi nhỏ chuyện trò cùng mẹ:

“Cứ bảo con từ bé đã lòa

Nhưng đâu phải thế,  thật ra
Con nhìn rất rõ cơ mà, mẹ ơi!”

Nghe Chũi nói những lời tự đại

Mẹ Chũi không tranh cãi nhiều lời

Đưa ra mẩu trầm nhỏ thôi

Bảo con thử nói mẹ coi, thứ gì

Chũi nhỏ cứ xem đi, ngắm lại

Cuối cùng buông “cuội rải đường đi”

– “Thôi rồi, còn biết nói chi

Đã mù, khứu giác làm gì có đâu”

Khoe một chuyện còn lâu mới giỏi
Đâm thòi ra vô khối chuyện tồi.
(Ngọc Châu dịch trong tập 200 truyện ngụ ngôn Edop dịch sang thơ song thất lục bat)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder