Ngụ ngôn Ezop do Ngọc Châu dịch sang thơ song thất lục bát

Đến ngày è cổ hành trình

Đường xa, mang nặng, thấy mình là ai
“Hôm qua hóa ra mình sai

Bố mình đúng chất dài tai, thân Lừa…”…

Đến ngày è cổ hành trình
Đường xa, mang nặng, thấy mình là ai
“Hôm qua hóa ra mình sai
Bố mình đúng chất dài tai, thân Lừa…”
The Mule

A Mule, frolicsome from lack of work and from too much corn, galloped about in a very extravagant manner, and said to himself: “My father surely was a high-mettled racer, and I am his own child in speed and spirit.” On the next day, being driven a long journey, and feeling very wearied, he exclaimed in a disconsolate tone: “I must have made a mistake; my father, after all, could have been only an ass.”

Đúng là Lừa

Chú Lừa đang đùa vui khoái tỉ

(Không việc làm, một bị ngô to)

Tung chân lên, phóng ra trò
Nghĩ mình can đảm, thuộc lò hùng anh

“Bố mình đua hẳn giành giải nhất
Mình giống ông cả chất lẫn hình…”


Đến ngày è cổ hành trình

Đường xa, mang nặng, thấy mình là ai
“Hôm qua hóa ra mình sai

Bố mình đúng chất dài tai, thân Lừa…”


The Fox and the Hedgehog

A Fox swimming across a rapid river was carried by the force of the current into a very deep ravine, where he lay for a long time very much bruised, sick, and unable to move. A swarm of hungry blood-sucking flies settled upon him. A Hedgehog, passing by, saw his anguish and inquired if he should drive away the flies that were tormenting  “By no means,” replied the Fox; “pray do not molest them.” “How is this?’ said the Hedgehog; “do you not want to be rid of them?’ “No,” returned the Fox, “for these flies which you see are full of blood, and sting me but little, and if you rid me of these which are already satiated, others more hungry will come in their place, and will drink up all the blood I have left.”


Cáo và Nhím

Cáo cố vượt con sông chảy mạnh

Bị đẩy tung vào vách đá kia

Đớn đau khổ sở, ê chề

Khắp thân bầm dập máu mê rỉ hoài

Không còn sức để nhoài đi tiếp

Cáo nằm im sống chết mặc đời

Bày ruồi muỗi đói đánh hơi

Xúm nhau lại hút máu tươi  ngon lành

Một cô Nhím đi quanh thấy Cáo

Nằm đớn đau khổ não cực hình

Muốn xua lũ ruồi thật nhanh

Nhưng Cáo khóc lóc cố tình cầu xin

“Ối thôi, cứ để nguyên chúng đấy
No rồi, không hút mấy nữa đâu

Đuổi đi thì bọn đến sau
Lại lao vào hút còn đâu Cáo này…”

The Peacock and the Crane

A Peacock spreading its gorgeous tail mocked, a Crane that passed by, ridiculing , the ashen  hue of its plumage and saying, “I am robed, like a king, in gold and purple and all the colors of the rainbow; while you have not a bit of color on your wings.” “True,” replied the Crane; “but I soar to the heights of heaven and lift up my voice to the stars, while you walk below, like a cock, among the birds of the dunghill.”
Fine feathers don’t make fine birds.

Công và Sếu

Chàng Công mở xòe ra đôi cánh
Đẹp diệu kì óng ánh sắc màu

Chê anh Sếu lông xám nâu

Đi ngang qua với những câu nhạo cười:

“Ta đây khoác trên người áo gấm
Như nhà vua – đỏ sẫm, rực vàng

Cầu vồng kia cũng kém sang
Cỏn anh, không tí trắng, vàng, đỏ, xanh…”

“ Quả vậy, ta thấy anh nói đúng

– Sếu đáp lời, giọng cũng thản nhiên –

Nhưng ta bay vút thanh thiên
Giọng ta vang động cả miền sao xa

Còn  anh, theo kiểu gà anh bước

Quanh sân chuồng ngập nước tro phân …”

Lông không làm nên cái thần

Tao ra oai dũng bội phần cho chim.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder