Nhà thơ Thi Hoàng nói chuyện về sáng tác thơ

Mời các bạn xem phim “Nhà thơ Thi Hoàng nói chuyện về sáng tác thơ” trên vanhaiphong.com

(Phim được chiếu ở video clip lề bên phải trang web vanhaiphong.com; Thứ 7 tuần sau, vanhaiphong sẽ giới thiệu bộ phim mới, mời các bạn tiếp tục đón xem)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder