Nhà văn Đình Kính nói chuyện về sáng tác văn học

Mời các bạn xem phim “Nhà văn Đình Kính nói chuyện về sáng tác văn học” trên vanhaiphong.com

(Phim được chiếu ở video clip lề bên phải trang web vanhaiphong.com; Thứ 7 tuần sau, vanhaiphong sẽ giới thiệu bộ phim mới, mời các bạn tiếp tục đón xem)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder