Những con chữ mang hình viên đạn – Nhà văn Đắc Trung

” Tham nhũng như bệnh ghẻ tàn phá khắp cơ thể, đụng vào chỗ nào cũng có” – đó là nhận xét của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…

” Tham nhũng như bệnh ghẻ tàn phá khắp cơ thể, đụng vào chỗ nào cũng có” đó là nhận xét của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. ” Tham nhũng không còn là một vài con sâu mà đã thành cả bầy sâu ” – đó là nhận xét của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. ” Họ ăn của dân không từ một cái gì” – (Ăn chặn từ tiền gạo trợ cấp cho người nghèo, tiền quy tập hài cốt liệt sĩ, tiền nuôi các cháu tật nguyền … thì thật táng tận lương tâm).

Còn văn kiện của Đảng và báo chí chính thống thì viết: “Tham nhũng đã trở thành quốc nạn ” ” Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên xa rời lý tưởng cách mạng, biến chất, thoái hóa về đạo đức, lối sống làm mất lòng tin của nhân dân đe dọa trực tiếp sự tồn vong của Đảng và chế độ”.

Nghĩa là bọn tham ô, tham nhũng và thoái hóa biến chất trong đội ngũ cán bộ đảng viên đã thực sự trở thành giặc nội xâm cực kỳ nguy hiểm.

Chính vì thế mà NQ.4 của BCH Trung ương khóa XI ra đời.

NQ.4 là mệnh lệnh của Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân kiên quyết tấn công không khoan nhượng với loại tội phạm nguy hiểm này nhằm làm trong sạch Đảng, trong sạch bộ máy công quyền bảo vệ chế độ.

Mệnh lệnh ấy rất kịp thời được toàn Đảng, toàn dân nhiệt liệt hưởng ứng.

Thời gian qua, những người làm báo, đặc biệt Báo Người Cao Tuổi đã thể hiện vai trò xung kích của báo chí cách mạng chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh trên nhằm thẳng bọn tham ô, tham nhũng, thoái hóa biến chất phanh phui trước công luận rất nhiều vụ việc tiêu cực quan trọng ở các cấp các nghành cả địa phương và Trung ương với đầy đủ cứ liệu và hình ảnh, bằng lập luận chặt chẽ sắc bén có sức thuyết phục mạnh mẽ làm nức lòng người đọc và khiến những tên ” giặc nội xâm ” khiếp sợ. Có thể nói Báo Người Cao Tuổi thật sự là ” hắc tinh ” đối với bọn tội phạm này.

Nếu trước đây, trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm chúng ta găm đạn vào đầu bọn xâm lược để giành độc lập dân tộc, thì ngày nay trong cuộc chiến chống giặc nội xâm chúng ta cũng kiên quyết ” Nhằm thẳng quân thù mà bắn! ” để bảo vệ chế độ và xây dựng xã hội tốt đẹp. Trong cuộc chiến này nếu chúng ta không thắng thì mọi thành quả cách mạng của dân tộc ta đã phải tốn bao xương máu mới giành được sẽ đổ xuống sông, xuống biển.

Chấp hành mệnh lệnh của Đảng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân chúng ta phải luôn tỉnh táo, cảnh giác sẵn sàng ” Bắn!“. Bắn thật trúng, găm đạn vào đầu, vào ngực kẻ thù. Súng thép, đạn đồng giết chết thân xác bọn tội phạm là cơ quan thi hành án. Súng của nhà báo là cây bút và những con chữ là đạn. Phải giết chết ” nhân cách ” của lũ giặc nội xâm này. Chết về ” nhân cách ” còn nhục hơn chết về thân xác. Phải loại chúng khỏi đời sống của những người trọng ” nhân cách “. Phải để chúng hiểu rằng không phải chúng đang ” sống ” mà chỉ là ” tồn tại ” như những sinh vật và khi không còn ” tồn tại ” là ” chết ” với đầy đủ cả nghĩa đen và nghĩa bóng của từ ấy chứ không xứng đáng được gọi là ” từ trần ” hoặc ” qua đời“.

Báo Người Cao Tuổi đã, đang tiên phong và lập nhiều chiến công vẻ vang trong cuộc đấu tranh quyết liệt này. Rất mong các báo khác cùng hưởng ứng và phối hợp.

Chúng ta – những nhà báo cách mạng hãy nhằm thẳng bọn giặc nội xâm “Bắn! “. Hãy giết chết ” nhân cách ” bọn tham ô, tham nhũng, thoái hóa biến chất bằng những con chữ mang hình viên đạn.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder