Sinh hoạt Chi hội Kiều học Việt Nam TP Hải Phòng

Ngày 5/9/2018 tại trụ sở Chi hội Kiều học Việt Nam TP Hải Phòng trong khuôn viên kiến trúc Trường Marei Curie ở ngõ Nam Phát 1, đường Lạch Tray, TP Hải Phòng; đã diễn ra sinh hoạt Chi hội Kiều học Việt Nam TP Hải Phòng.

Nhà giáo Hoàng Xuân Khóa- Phó Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Kiều học Việt Nam TP Hải Phòng đã có bài phát biểu khai mạc, báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 của Chi hội Kiều học Việt Nam TP Hải Phòng; tiêu biểu là Chi hội đã tham gia tổ chức thành công Ngày hội sách Hải Phòng vào tháng 4/2018 tại Thư viện KHTH thành phố, Phân hội Kiều học huyện Thủy Nguyên có nhiều hoạt động tích cực.

Hội nghị đã nghe ý kiến tham gia đóng góp của các hội viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội và gắn kết với hoạt động của Trung ương Hội Kiều học Việt Nam. Cũng trong hội nghị, Chi hội Kiều học Hải Phòng đã kết nạp thêm hai hội viên mới là nhà giáo Lê Văn Thắng và nhà điêu khắc Bạch Thế Anh nâng tổng số hội viên lên thành 25 hội viên.

Kết luận hội nghị, Chi hội trưởng đề ra một số hoạt động sau: 1/Vào ngày 18/9/2018, Chi hội Kiều học Hải Phòng kết hợp với Phân hội Kiều học Thủy Nguyên tổ chức ngày giỗ cụ Nguyễn Du; 2/Ngày 19/9/2018, Chi hội Kiều học Hải Phòng kết hợp với Trung ương Hội Kiều học Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Trường Đại học Hải Phòng, tổ chức hội thảo khoa học quốc gia: Giảng dạy & Học tập Nguyễn Du và Truyện Kiều trong nhà trường.

MT

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder