Sói lừa cừu – Ngụ ngôn Edốp do Ngọc Châu dịch sang thơ STLB

The Wolves and the Sheep
A pack of Wolves lurked near the Sheep pasture. But the Dogs kept them all at a respectful distance, and the Sheep grazed in perfect safety. But now the Wolves thought of a plan to trick the Sheep.

"Why is there always this hostility between us?" they said. "If it were not for those Dogs who are always stirring up trouble, I am sure we should get along beautifully. Send them away and you will see what good friends we shall become."

The Sheep were easily fooled. They persuaded the Dogs to go away, and that very evening the Wolves had the grandest feast of their lives.

Do not give up friends for foes.

Sói lừa Cừu

Bày Sói núp gần nơi Cừu thả

Có Chó canh vất vả đêm ngày
Cừu ăn cỏ an toàn thay

Lại gần thì Sói nếm ngay đòn thù

 

Vậy nên Sói nghĩ trò ma mãnh

Để cho Cừu xa lánh Chó ra.

Nói rằng, “Sao giữa chúng ta

Lại thù nhau, cứ bất hòa thường xuyên?

 

Là do Chó vốn quen kích động

Nếu không ta sẽ sống êm đềm

Dịp nào vắng Chó vài đêm

Chúng mình sẽ thật dịu êm chơi đùa… »

 

Cừu là lũ a dua ngớ ngẩn

Khuyên Chó nên tha thẩn chơi xa

Nhưng mà vừa rời Chó ra
Sói được bữa tiệc thật là thỏa thuê

 

Kẻ thù vồ vập thích mê

Bạn thì xua đuổi đáng chê nhất đời!

The Wolf and the Lean Dog 

A Wolf prowling rình mò, near a village one evening met a Dog. It happened to be a very lean and bony Dog, and Master Wolf would have turned up his nose at such meager fare had he not been more hungry than usual. So he began to edge  toward the Dog, while the Dog backed away.

"Let me remind your lordship," said the Dog, his words interrupted now and then as he dodged a snap of the Wolf's teeth, "how unpleasant it would be to eat me now. Look at my ribs. I am nothing but skin and bone. But let me tell you something in private. In a few days my master will give a wedding feast for his only daughter. You can guess how fine and fat I will grow on the scraps from the table. Then is the time to eat me."

The Wolf could not help thinking how nice it would be to have a fine fat Dog to eat instead of the scrawny object before him. So he went away pulling in his belt and promising to return. Some days later the Wolf came back for the promised feast. He found the Dog in his master's yard, and asked him to come out and be eaten."Sir," said the Dog, with a grin, "I shall be delighted to have you eat me. I'll be out as soon as the porter opens the door."But the "porter" was a huge Dog whom the Wolf knew by painful experience to be very unkind toward wolves. So he decided not to wait and made off as fast as his legs could carry him.

Do not depend on the promises of those whose interest it is to deceive you.

 

Sói và Chó còm

Một chiều Sói rình mò ven xóm

Thấy có con Chó đốm gày còm

Tên này quá đỗi còm nhom

Nếu không đói quá Sói nhòm làm chi

 

Con Chó gày tức thì lùi lại

Biết  Sói kia muốn hại mình đây

«- Để tôi báo chủ tôi hay… »

Lời chưa nói hết nanh bay đến rồi

 

May mà còn kịp thời tránh né

«- Ông xem tôi còm, ghẻ thế này

Toàn xương với da dắt dây

Ăn vào chẳng bõ dạ dày ông đau… »

 

Chó gày tranh thủ câu đưa đẩy:

« Nói riêng ông, còn mấy hôm thôi

Cưới con gái rượu chủ tôi

Tha hồ xương thịt mềm môi chén tràn

 

Tôi sẽ béo, nở nang phải biết

Ông mà xơi thì hết ý luôn

Xin ông cố đợi vài hôm… »

Sói kêu «Nhớ nhé» rồi chuồn đi xa

 

Ít hôm sau Sói ta quay lại

Thấy Chó gày ở trại Chủ trang

Sói liền gọi nó ra đàng

Chó gày toe toét : «tôi đang sẵn lòng

Mong ông chờ chỉ trong chốc lát

Để tôi kêu «bác Gác» mở rào»…

Nhưng khi «bác Gác» ra chào

Hết hồn, Sói vội chạy lao ra đồng

 

«Bác Gác» chính là ông chó khủng

Chuyên đi săn, Báo cũng phải kinh

 

Chớ nên tự hứa hão mình

Tin vào kẻ – biết đinh ninh nuốt lời

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder