Tại người – thơ của Tích Thiện Trần (Mĩ)

Hình như sắp sửa có giông
Ì ầm sấm mạn biển Đông dội vào
Ô hay! Trời vẫn xanh cao
Hỏi rằng sấm ở nơi nào râm ran
Thiên nhiên dù có hung tàn
Cộng đồng chung sức sẻ san bớt nhiều
Chỉ lo,lo nhất một điều
Láng giềng không thật lòng yêu láng giềng
Nay gõ trống,mai khua chiêng
Đầu môi,chót lưỡi mà kiềng mặt nhau
Lo tìm kế hiểm,mưu sâu
Khối u thôn tính trong đầu càng to
Có chủ ý cứ giả đò
Sấm vang,chớp giật là do con người
Non sông yêu dấu ngàn đời
Rừng vàng ,biển bạc đất trời Việt Nam
Dù cho sức yếu, lực tàn
Cùng con cháu giữ vẹn toàn non sông

T.T.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder