Thơ luật Đường viết ở hải ngoại – Ngô Gia Tôn Tử (Đài Bắc)

Kìa em! Gió đã gọi thu về
Để giọt may lùa những tái tê
Lặng lẽ chiều nghiêng tàn nắng đổ
Đìu hiu ngõ quạnh bóng đêm kề…

Kìa em! Gió đã gọi thu về
Để giọt may lùa những tái tê
Lặng lẽ chiều nghiêng tàn nắng đổ
Đìu hiu ngõ quạnh bóng đêm kề

DẤU THU XƯA

Vẫn cứ hằng đêm mộng trở về
Trong lòng khắc khoải não nùng tê
Còn đâu lối cỏ nhà tranh hiện
Chỉ có đường xa ngõ lạ kề
Sợ những xuân dài trông én tủi
Ôn từng chuyện cũ khiến hồn mê
Chiều nay Đảo Ngọc mùa thu đến
Lá rụng chìm đâu hỡi biển thề?

DẤU THU BUỒN

Kìa em! Gió đã gọi thu về
Để giọt may lùa những tái tê
Lặng lẽ chiều nghiêng tàn nắng đổ
Đìu hiu ngõ quạnh bóng đêm kề
Đèn trăng ánh tỏa ngoài hư thực
Gối mộng ta sầu giữa tỉnh mê
Nốt lặng thầm rơi nhòa huyễn ảo
Giòn tan tiếng vỡ…vụn câu thề!

N. G. T. T
Taiwan _ 11. 9.2017

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder