Thơ của Yosano Akiko (Nhật Bản)

Ngừoi dịch Nguyễn Tuyết Mai

Yosano Akiko, (1878 – 1942)  Là nữ nhà thơ, dịch giả, nhà giáo, nhà phê bình, nhà cải cách xã hội hoạt động vào cuối thời kỳ Minh Trị, thời kỳ Đại Chính và đầu thời kỳ Chiêu Hòa của Nhật Bản. Yosano Akiko là một trong những người nổi tiếng nhất và gây nhiều tranh cãi nhiều nhất trong số các nhà thơ nữ hậu cổ điển của Nhật Bản. Bà chuyên sáng tác thể thơ Tanka, chủ đề tình cảm, văn học lãng mạn, tư tưởng phản chiến.

Nguyên bản
卑怯
その路をずっと行くと
死の海に落ち込むと教へられ、
中途で引き返した私、
卑怯な利口者であった私、
それ以来、私の前には 岐路と
迂路とばかりが続いてゐる。
SỰ HÈN NHÁT
Khi đi mãi trên con đường ấy
Đã dạy cho biết sự suy sụp như xuống biển tử thần
Đến giữa chừng tôi đã quay trở lại
Tôi là người thông minh nhưng cũng có sự ươn hèn
Kể từ đó, phía trước tôi là ngã tư đường
Và chỉ toàn đường vòng nối tiếp mà thôi.
N.T.M
(Jâpan)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder