Thời @ trẻ con cũng bận – Thư giãn cuối tuần

Chưa kịp tu hết bình Vi-na-miu đã phải viết báo cáo rùi!…

Chưa kịp tu hết bình Vi-na-miu đã phải viết báo cáo rùi!…

 

Cái bọn người nhớn đến là lười
Xe hỏng không chữa rặt ngồi chơi…


Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder