Thông báo của Website maivanphan.vn

Thưa các nhà văn, nhà thơ và bạn đọc…

Thưa các nhà văn, nhà thơ và bạn đọc,

Website maivanphan.com được khai trương từ cuối năm 2007, nhưng sau đó, với lý do kỹ thuật và cá nhân nên đã ngừng hoạt động từ 2/6/2008. Nay tên miền maivanphan.com đổi thành maivanphan.vn. Do thời gian dài Website không hoạt động, nên các bài vở, dữ liệu trong maivanphan.com đã bị thất lạc. Chúng tôi xin gửi lời cáo lỗi đến các nhà văn, nhà thơ và bạn đọc xa gần.

Trong giai đoạn này, do thời gian hạn hẹp, chúng tôi chủ trương chỉ công bố tác phẩm, bài viết, ý kiến về thơ Mai Văn Phấn. Mọi bài vở khác gửi đến, chúng tôi xin được lưu lại và công bố vào thời điểm thích hợp.

Chúng tôi kính chúc các nhà văn, nhà thơ và bạn đọc mọi điều tốt lành.

Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2013

maivanphan.vn

 

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder