Thông báo của BCH Hội Nhà văn Hải Phòng

Để các Nhà văn Hải Phòng hiểu hơn tình hình biển Đông và đối sách của Nhà nước ta nói chung, Quân đôi ta nói riêng trước tình hình phức tạp trên biển, BCH Hội Nhà văn Hải Phòng tổ chức buổi nói chuyện về tình hình biển đảo…

 

Thông báo của BCH Hội Nhà văn Hải Phòng.

 

Để các Nhà văn Hải Phòng hiểu hơn tình hình biển Đông và đối sách của Nhà nước ta nói chung, Quân đôi ta nói riêng trước tình hình phức tạp trên biển, BCH Hội Nhà văn Hải Phòng tổ chức buổi nói chuyện về tình hình biển đảo.

Diễn giả là cán bộ chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân.

Thời gian: 8 giờ 30, thứ ba, ngày 22 tháng 7  năm 2014

Địa điểm: Tầng 9 ( Ba vũ trụ)

Tòa nhà  số 22 Lý Tự Trọng, Hải Phòng

Kính mời toàn thể anh chị Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng tới dự.

BCH

Hội Nhà văn HP

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder