Thông báo: Gặp gỡ Văn nghệ sĩ sáng tác về đề tài Giao thông Vận tải

Kính gửi: Các Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng

Nhằm tạo thuận lợi cho văn nghệ sĩ bám sát cuộc sống và phản ảnh sinh động cuộc sống sôi động của thành phố trong tác phẩm nghệ thuật; đồng thời, hưởng ứng cuộc vân động sáng tác văn học về đề tài giao thông vận tải, theo Quyết định số 634/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Đinh La Thăng ký ngày 6/3/2014
Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng kết hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng tổ chức:
“Gặp gỡ Văn nghệ sĩ sáng tác về đề tài Giao thông Vận tải
Thời gian: 14h30p ngày 30 tháng 10 năm 2014
Địa điểm: Hội trường Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng
Số 01- Cù Chính Lan – Hồng Bàng – Hải Phòng.
Trân trọng được đón tiếp!

BTC

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder