Thông báo mời họp của BCH Hội Nhà văn Hải Phòng

Thứ hai ngày 23.12.2013:

Từ 16h đến 17h:

–         Họp Ban chấp hành Hội Nhà văn Hải Phòng (Các Nhà văn, Nhà thơ: Đình Kính, Minh Trí, Dương Thị Nhụn, Đinh Thường, Nguyễn Đình Minh)

–         Họp Ban quản trị trang web vanhaiphong.com. (Các Nhà văn, Nhà thơ: Đình Kính, Minh Trí, Đinh Thường, Ngọc Châu, Nguyễn Đình Minh)

 

Thứ ba ngày 24.12.2013:

Từ 14h đến 17h:

–         Họp Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhà văn Hải Phòng (Các Nhà văn, Nhà thơ: Lưu Văn Khuê, Thi Hoàng, Bão Vũ, Cao Năm, Phạm Ngà, Tô Ngọc Thạch, Hồ Anh Tuấn)

–         Họp Ban chấp hành Chi hội Thơ (Các Nhà thơ: Minh Trí, Đinh Thường, Nguyễn Đình Minh, Nguyễn Cường, Nguyễn Thị Thúy Ngoan, Trần Thị Lưu Ly, Nhà thơ Lương Thế Phiệt)

–         Họp Ban chấp hành Chi hội Văn xuôi (Các Nhà văn: Dương Thị Nhụn, Phạm Xuân Hiếu, Hoàng Thiềng, Nguyễn Quốc Hùng, Lương Văn Chi)

–         Họp Ban Nhà văn trẻ. (Các Nhà văn, Nhà thơ: Nguyễn Đình Minh, Đỗ Thị Hồng Vân, Lương Kim Phương, Phạm Thúy Nga, Lê Mạnh Thường)


Thứ tư ngày 25.12.2013:

–         Từ  14h đến 16h30p: Họp Chi hội Văn xuôi- Hội Nhà văn Hải Phòng

 

Thứ năm ngày 26.12.2013:

–         Từ 8h đến 10h30p: Họp Chi hội Thơ- Hội Nhà văn Hải Phòng

 

Kính mời các Nhà văn, Nhà thơ trong BCH cùng toàn thể các Nhà văn, Nhà thơ Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng tham dự đầy đủ các cuộc họp theo thông báo của BCH Hội Nhà văn Hải Phòng.

Địa điểm họp: Trụ sở Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng, số 19 Trần Hưng Đạo, Hải Phòng.

TM BCH Hội Nhà văn Hải Phòng

Chủ tịch

Nhà văn Đình Kính

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder