Thông báo mời tham dự Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam và Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

Để thực hiện việc giới thiệu các tác phẩm cho công tác xét Giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam và Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam…

Để thực hiện việc giới thiệu các tác phẩm cho công tác xét Giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam và Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. BCH Hội Nhà văn Hải Phòng đề nghị các tác giả đăng ký tham dự Giải thuởng  đối với các tác phẩm văn học thuộc bốn thể loại: Thơ, Văn xuôi,  Lý luận Phê bình và Văn học Dịch, được ấn hành từ tháng 10. 2013 đến nay với các tiêu chí sau:

1- Được một NXB trong nước ấn hành từ tháng 10.2013 đến hết tháng 9.2014, theo hạn nộp lưu chiểu.

2- Tác phẩm do một hoặc hai tác giả đứng tên (Không xét các công trình tập thể từ 3 tác giả trở lên).

3- Mỗi tác phẩm dự xét giải xin gửi 2 bản sách kèm theo (Sách đã gửi dự thi không trả lại).

4- Thời gian nhận tác phẩm: Hạn cuối cùng nhận các tác phẩm đăng ký tham dự Giải là 15.8.2014.

5- Nơi nhận tác phẩm: Số 19 Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Hải Phòng.
(Liên hệ nhà văn Dương Thị Nhụn, ĐT: 0983.610.447).

6. BCH chỉ xét đề cử những tác phẩm tham dự Giải khi được sự đồng ý của tác giả.

 

BCH Hội Nhà văn Hải Phòng

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder