Thông báo số 2 của Ban chấp hành Hội Nhà văn Hải Phòng

 

Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2013

Ngày 16 tháng 10 năm 2013, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hải Phòng nhiệm kỳ 2013-2018 đã họp phiên thứ 2 để đề ra các hoạt động cụ thể trong những tháng cuối năm 2013 và năm 2014, đồng thời ổn định tổ chức Hội, thành lập Hội đồng nghệ thuật, thành lập BCH các Chi hội và Ban Nhà văn trẻ, theo nghị quyết Đại hội.

Với sự nhất trí cao, BCH đã đề cử các Nhà văn, Nhà thơ tham gia vào các tổ chức của Hội Nhà văn Hải Phòng nhiệm kỳ 2013- 2018 như sau:

I- Hội Đồng nghệ thuật:

1- Nhà văn Lưu Văn Khuê, Chủ tịch Hội đồng

2- Nhà thơ Thi Hoàng, Phó chủ tịch Hội đồng

3- Nhà văn Bão Vũ, ủy viên

4- Nhà văn Cao Năm, ủy viên

5- Nhà thơ Phạm Ngà, ủy viên

6- Nhà thơ Tô Ngọc Thạch, ủy viên

7- Nhà thơ Hồ Anh Tuấn, ủy viên

Hội đồng nghệ thuật có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho BCH trong lĩnh vực chuyên môn như thẩm định tác phẩm, xét giải thưởng hàng năm, xét kết nạp Hội viên, làm sơ khảo ( và có thể một số thành viên làm chung khảo) các cuộc thi ( nếu có) v. v..

II – Ban Chấp hành Chi hội các Nhà thơ Hải Phòng (Chi hội thơ):

1-Nhà thơ Minh Trí, Chi hội trưởng

2- Nhà thơ Đinh Thường, Chi hội phó

3-Nhà thơ Nguyễn Đình Minh, Ủy viên

4- Nhà thơ Nguyễn Cường, Ủy viên

5- Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan, Ủy viên

6- Nhà thơ Trần Thị Lưu Ly, Ủy viên

7- Nhà thơ Lương Thế Phiệt, Ủy viên

BCH Chi hội thơ có nhiệm vụ duy trì sinh hoạt của Chi hội, đề xuất và tư vấn với BCH những hoạt động khác như tổ chức ngày thơ, các cuộc hội thảo thơ, tọa đàm thơ .V.v..

III- BCH Chi hội các Nhà văn Hải Phòng ( Chi hội Văn xuôi):

1- Nhà văn Dương Thị Nhụn, Chi hội trưởng

2- Nhà văn Phạm Xuân Hiếu, Chi hội phó

3- Nhà văn Hoàng Thiềng, ủy viên

4- Nhà văn Nguyễn Quốc Hùng, ủy viên,

5- Nhà văn Lương Văn Chi, ủy viên

BCH Chi hôi văn xuôi có nhiệm vụ duy trì hoạt động của Chi hội và đề xuất, tư vấn với BCH những hoạt động liên quan đến lĩnh vực Văn xuôi.

IV- Ban Nhà văn trẻ :

1- Nhà thơ Nguyễn Đình Minh, Trưởng ban,

2- Nhà văn Đỗ Thị Hồng Vân, phó ban

3- Nhà lý luận phê bình Lương Kim Phương, ủy viên,

4- Nhà thơ Phạm Thúy Nga, ủy viên

5- Nhà văn Lê Mạnh Thường, ủy viên

Ban nhà văn trẻ có nhiệm vụ giúp BCH phối hợp với Sở Giáo dục đào tạo, các trường học nhằm phát hiện, khuyến kích, bồi dưỡng những cây bút trẻ để họ sớm trở thành Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng; tư vấn với BCH về việc thành lập CLB những người viết trẻ khi có điều kiện.

TM BAN CHẤP HÀNH

HỘI NHÀ VĂN HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH

Nhà văn Đình Kính

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder