Thông báo về việc in sách Kỷ yếu Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng.

Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng đang chuẩn bị in sách Kỉ yếu hội viên giai đoạn 1964 – 2014. Việc khởi động đã lâu song vẫn chưa nhận được sự hợp tác của một số hội viên. Nay BCH Hội Nhà văn xin thông báo nội dung tờ khai kỷ yếu và danh sách hội viên chưa nộp thông tin hội viên. Đề nghị các hội viên khẩn trương hoàn thành bản khai thông tin kỷ yếu để việc in sách được triển khai đúng kế hoạch:

Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng đang chuẩn bị in sách Kỉ yếu hội viên giai đoạn 1964 – 2014. Việc khởi động đã lâu song vẫn chưa nhận được sự hợp tác của một số hội viên. Nay BCH Hội Nhà văn xin thông báo nội dung tờ khai kỷ yếu và danh sách hội viên chưa nộp thông tin hội viên. Đề nghị các hội viên khẩn trương hoàn thành bản khai thông tin kỷ yếu để việc in sách được triển khai đúng kế hoạch:

 


TỜ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN VĂN NGHỆ SỸ
(In Kỷ yếu hội viên 1964 – 2014)

 

 1. Bút danh (nghệ danh) thường dùng.
 2. Bút danh (nghệ danh) khác:
 3. Họ và tên khai sinh:
 4. Ngày tháng năm sinh và nơi sinh (Nếu đã mất thì ghi cả ngày tháng năm và nơi mất):
 5. Quê quán (tên cũ và tên hiện nay)::
 6. Dân tộc:
 7. Trình độ văn hóa và chuyên môn (10/10, 12/12, cử nhân báo chí, thạc sỹ mỹ thuật, tiến sỹ văn học…)
 8. Nghề nghiệp, chức vụ và cơ quan công tác:
 9. Năm vào Đảng (nếu có):
 10. Năm kết nạp vào Hội Trung ương, Hội Hải Phòng (nếu là hội viên nhiều Hội Hải Phòng thì ghi rõ thời gian vào từng Hội):
 11. Địa chỉ, ĐT cơ quan, ĐT nhà riêng, ĐT di động, email:
 12. Tóm tắt quá trình học tập, công tác, sáng tác (nghiên cứu, giảng dạy, biểu diễn…)
 13. Thành tích công tác (hân chương, huy chương, bằng khen, kỷ niệm chương…)
 14. Tác phẩm đã xuất bản (tên tác phẩm, thể loại, nhà xuất bản, năm xuất bản…)
 15. Giải thưởng, tặng thưởng VHNT (tên giải, loại giải, năm trao giải, đơn vị quyết định…)
 16. Tự bạch (quan niệm, tâm sự về nghề nghiệp qua đoạn thơ, đoạn văn hoặc những suy nghĩ của mình)
 17. .Ảnh chân dung mới chụp (02 ảnh cỡ 4×6)

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Ngày…… tháng…. Năm…..

Ký tên

 

Tờ khai xin gửi theo địa chỉ Email: hoivanhocnghethuathp@gmail.com

Hoặc trực tiếp gửi về địa chỉ Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng, số 19 Trần Hưng Đạo, Hải Phòng.

 

Danh sách Hội viên chưa kê khai:

01. Vũ Hữu Ái

02. Vũ Đoàn Hồng

03. Nguyễn Mạnh Quý

04. Trịnh Hoài Giang

05. Nguyễn Thanh Toàn

06. Vũ Châu Phối

07. Nguyễn Quốc Khánh

08. Nguyễn Xuân Ngạc

09. Tuấn Sinh

10. Dư Thị Hoàn

11. Vũ Thị Huyền

12. Vũ Thúy Hồng

13. Trịnh Thy Giang

14. Vũ Hiển

15. Nguyễn Đình Kiên

16. Đình Kính

17. Hoài Khánh

18. Nguyễn Đình Minh

19. Phương Bắc

20. Vũ Quốc Văn

21. Nguyễn Lâm Cẩn

22. Đặng Ngọc Dung

23. Nguyễn Phước Giang

24. Lê Mình Thắng

25. Tô Ngọc Thạch

26. Tuấn Anh

27. Vũ Tiến Bảy

28. Hoa Thành

29. Lê Mạnh Thường

30. Hùng Vỹ

31. Lương Thế Phiệt

32. Lương Kim Phương

33. Cù Thị Thương

34. Phạm Thanh Cải

35. Vũ Bá Lễ

36. Trần Đức Lộc

37. Bùi Chí Hùng

38. Nguyễn Thị Hoài Thanh

39. Phạm Thùy Linh

40. Nguyễn Hoàng Lược

41. Đào Đức Trọng

42. Đặng Xuân Giang

43. Dương Xuân Huynh

44. Nguyễn Hữu Kiên

45. Kim Chuông

46. Phạm Công Đoàn

47. Nguyễn Ngọc Phát

48. Nguyễn Thanh Tuyên

49.Bùi Thu Hằng

Các hội viên sinh hoạt ở Hội thứ 2 chưa khai và gửi ảnh ở Hội Nhà văn:

01. Lưu Quang Phổ

02. Đoàn Lê

03. Bão Vũ

04. Nguyễn Tất Hanh

05. Nguyễn Long Khánh

 

Hội viên chưa có ảnh gồm:

01. Mai Văn Phấn

02. Ngọc Châu

03. Nguyễn Đình Di

04. Nguyễn Thúy Ngoan

05. Nguyễn Ngọc Phát

06. Vũ Thành Chung

B.C.H

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder