Thông tin V/v giới thiệu sách xét giải Hội Nhà văn Việt Nam năm 2019

Căn cứ vào Công văn số 40/HNV ngày 16/4/2019 của Hội Nhà văn Việt Nam do Phó Chủ tịch, Nhà thơ Trần Đăng Khoa ký, về việc giới thiệu sách xét giải năm 2019.
VHP tóm tắt thông tin cùng bạn đọc:
1. Thể loại:
Tác phẩm hay được ấn hành từ tháng 10/2018 đến hết tháng 9/2019 thuộc các thể loại: Thơ, Văn xuôi, Lý luận phê bình và Văn học dịch.
2. Tiêu chí:
– Được một NXB trong nước ấn hành từ tháng 10/2018 (quý 4/2018) đến hết tháng 9/2019 (quý 3/2019), theo hạn nộp lưu chiểu.
– Tác phẩm do một hoặc hai tác giả đứng tên (Không xét các công trình tập thể từ 3 tác giả trở lên).
– Tác phẩm tham dự giải thưởng phải được sự đồng ý của tác giả.
– Mỗi tác phẩm dự xét giải gửi 3 bản sách kèm thư giới thiệu của một trong các cơ quan: Hội VHNT địa phương, Nhà xuất bản, báo chí có trang VHNT.
3. Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm:
– Thời gian: Hạn cuối cùng nhận tác phẩm đề cử là ngày 15/10/2019.
– Địa chỉ: Công văn, thư giới thiệu và sách xin gửi về:
Ban Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.
(Nếu gửi theo đường bưu điện xin gửi dịch vụ chuyển phát tại nhà).
Sách đã gửi dự thi không trả lại.
* Ghi chú: Các tác giả Hải Phòng có nhu cầu tham dự giải gửi sách về BCH Hội Nhà văn trước ngày 30/9/2019.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder