Thông tin V/v tạo điều kiện hỗ trợ văn nghệ sĩ trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

 

Kính gửi: Anh chị em Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
Căn cứ vào Công văn số 66-CV/ĐĐLH này 27/8/2021 của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam V/v tạo điều kiện hỗ trợ văn nghệ sĩ trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 6477/UBND-VH ngày 14/9/2021 của UBND thành phố Hải Phòng V/v thực hiện thông báo ý kiến của đồng chí Phí bí thư Thường trực Thành ủy.
Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng chủ trương:
1. Báo cáo đề xuất với Thành phố tạo điều kiện hỗ trợ cho các văn nghệ sĩ và cán bộ, công nhân viên làm việc trong lĩnh vực văn học nghệ thuật trong thành phố sớm được tiếp cận đầy đủ với vắc-xin phòng Covid-19 để yên tâm sáng tác, sáng tạo văn học, nghệ thuật; tiếp tục phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và Thành phố giao, đóng góp vào công tác phòng chống dịch Covid-19.
2. Rà soát báo cáo với Thành phố và các cơ quan, ban ngành chức năng các trường hợp văn nghệ sĩ gặp khó khăn và mất mát trong giai đoạn dịch bệnh để thực hiện chính sách an ủi, chia buồn và hỗ trợ.
Vậy BCH Hội Nhà văn Hải Phòng thông tin tới toàn thể Hội viên được biết, thông tin về Ban Chấp hành hoặc các Tổ trưởng.
* Đăng ký tiêm vắc-xin hạn cuối cùng 16 giờ 00, thứ Năm, ngày 23/9/2021. Nội dung đăng ký: Họ tên, Năm sinh, Địa chỉ thường trú, Số CMT hoặc CCCD, Số thẻ bảo hiểm y tế…
* Thông tin về các trường hợp văn nghệ sĩ gặp khó khăn và mất mát trong giai đoạn dịch bệnh cần được hỗ trợ phản ánh trước 16 giờ 00, thứ Hai, ngày 27/9/2021.
Trân trọng!

BCH Hội Nhà văn Hải Phòng

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder