Thông tin V/v xét giải thưởng sáng tác văn học về đề tài Hải quân giai đoạn 2016-2020

 

Kính gửi: Anh chị em Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng

Căn cứ Công văn 1862-CV/BTGTU ngày 21/5/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy V/v tham gia Giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài Hải quân, giai đoạn 2016-2020, BCH Hội Nhà văn Hải Phòng trích giới thiệu Quy chế xét giải như sau:
1. Về nội dung sáng tạo (Điều 5): Các tác phẩm có nội dung tư tưởng tích cực viết về đề tài Hải quân NDVN, phản ảnh sâu sắc đời sống bộ đội Hải quân, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu sắc, quảng bá hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ – Chiến sỹ Hải quân” trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Ư u tiên các tác phẩm khai thác được nội dung mới, sáng tạo và đạt được giá trị chân – thiện – mỹ, tác động nâng cao nhận thức, đạo đức, tư tưởng, tình cảm; cổ vũ đông đảo quần chúng nhân dân ta thi đua yêu nước, hướng về biển đảo Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân.
2. Về giá trị sử dụng (Điều 6): Được bộ đội và nhân dân sử dụng và đón nhận, đánh giá tốt; đặc biệt được truyền thông báo chí, truyền hình đưa tin và phát sóng nhiều lần, hiệu quả xã hội cao, mang lại nhiều xảm xúc nhân văn cho người thưởng thức.
3. Về thời gian sáng tác (Điều 7): từ tháng 1/2016 đến 6/2020.
4. Tiêu chí tác phẩm văn học (Điều 8): Các tác phẩm thuộc thể loại: truyện ngắn, bút ký văn học, trường ca, tập thơ; trong đó phải có ít nhất 60% nội dung về chủ đề Hải quân nhân dân Việt Nam, đã in thành sách, in lần đầu, được xuất bản và phát hành rộng rãi. Tác giả tham gia xét giải gửi về Ban Tổ chức không quá 02 tập truyện ngắn, bút ký văn học, trường ca, tập thơ. (Không xét giải đối với các tổng tập, truyển tập, các tác phẩm in chung, nhiều tác giả, các bộ Tiểu thuyết chưa xuất bản trọn bộ).
5. Thời gian cuối cùng nhận hồ sơ, tác phẩm xét giải (Điều 12): Ngày 30/5/2020 (theo dấu bưu điện).
6. Địa điểm tiếp nhận tác phẩm: Hồ sơ xét giải thưởng gửi về cơ quan thường trực Nhà Văn hóa Hải quân – 38 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.
Do thời gian gấp, đề nghị Ace hội viên có tác phẩm phù hợp với tiêu chí trên tham gia xét giải; đồng thời thông tin nhanh về BCH trước 10 giờ 00 ngày 26/5/2020 để được thông tin, hướng dẫn thêm.
Trân trọng!

T/M BAN CHẤP HÀNH
Chủ tịch
Nhà thơ Đinh Thường

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder